Quảng Bình,biển
Ảnh minh họa

Quảng Bình với địa hình hẹp và dốc, vùng ven biển là nơi hứng chịu nguồn thải từ đất liền đổ ra rất lớn, trong đó có rác thải nhựa. Vì vậy, địa phương này đã và đang đối diện với tình trạng rác thải ùn ứ dọc bờ biển, nhất là những khu du lịch, nghỉ dưỡng.  

Theo đó, tình trạng xả rác tại các khu du lịch và nghỉ dưỡng ven biển hiện nay còn diễn ra khá phổ biến và hoạt động sản xuất nông nghiệp, bao bì phân bón, hóa chất bảo vệ thực vật thường bị vứt bỏ ngay ngoài đồng ruộng. Các loại rác này sẽ theo dòng nước mưa chảy vào các thủy vực, cửa sông ven bờ và đổ ra biển.

Theo kết quả khảo sát của Sở TN&MT Quảng Bình cho thấy, trung bình mỗi hộ vùng ven biển tỉnh Quảng Bình sử dụng 4-8 túi ni lông/một ngày, tương ứng với tỷ lệ thải ra môi trường 3-7 túi ni lông /một ngày.

Với tổng số hộ dân tương ứng 15.165 hộ, mỗi ngày vùng ven biển thải ra ngoài môi trường trung bình khoảng 134.794 túi ni lông khó phân hủy/ngày. Đặc biệt đối với những địa phương người dân có mức sống khá cao như Cảnh Dương, Hải Trạch, Thanh Trạch, Trung Trạch, Bảo Ninh, Hải Thành.... tỷ lệ người dân thải túi ni lông khó phân hủy ra môi trường càng tăng, tỷ lệ tái sử dụng lại rất thấp.

Những vùng người dân có mức sống còn hạn chế như Quảng Đông, Quảng Xuân, Đức Trạch, Ngư Thủy Bắc, Ngư Thủy Trung, Ngư Thủy Nam ....tỷ lệ người dân thải túi ni lông khó phân hủy ra môi trường ít hơn, tỷ lệ tái sử dụng được nâng lên.

 

Trong khi đó, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, công tác thu gom, xử lý chất thải rắn chủ yếu tập trung tại khu vực trung tâm thành phố, thị xã và các trị trấn, còn các khu vực khác nằm xa trung tâm chưa được thu gom và xử lý triệt để. Tỷ lệ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn(CTR) sinh hoạt, trong đó có chất thải nhựa và túi ni-lông trên địa bàn tỉnh chưa đạt yêu cầu so với mục tiêu đã đề ra. Cụ thể: tại khu vực nội thành của các đô thị tỷ lệ thu gom trung bình đạt khoảng 85%; lượng CTR sinh hoạt nông thôn vùng ven biển được thu gom khoảng 43%-45% so với lượng CTR sinh hoạt phát sinh…

Bởi vậy, để giải quyết hiệu quả vấn đề ô nhiễm rác thải nhựa tỉnh Quảng Bình đã triển khai nhiều biện pháp nhằm kiểm soát tình trạng ô nhiễm rác thải nhựa bờ biển.

Trong nhiều năm qua, tỉnh Quảng Bình đã triển khai nhiều biện pháp thu gom, xử lý rác thải nhựa. Đáng chú ý, là việc hưởng ứng phong trào “Chống rác thải nhựa” do Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động tại Công văn số 5539/BTNMT-TCMT ngày 10/10/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về tổ chức phát động phong trào “Chống rác thải nhựa”; UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2210/UBND-TNMT ngày 26/12/2018 về tổ chức phát động phong trào “Chống rác thải nhựa tổ chức phát động phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn nhằm tuyên truyền, vận động, kêu gọi cộng đồng cùng nhau thay đổi hành vi, thói quen sử dụng sản phẩm nhựa khó phân hủy, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe con người và hệ sinh thái.

Những hoạt động thiết thực của chương trình “Hãy làm sạch biển - Tử tế với đại dương” và cuộc thi “Thiết kế vật dụng tái chế” đã góp phần lan tỏa ý thức, trách nhiệm của đoàn viên thanh niên và cộng đồng trong công tác bảo vệ môi trường, thúc đẩy tinh thần sáng tạo ứng dụng tạo ra các sản phẩm trong thực tiễn, góp phần hạn chế rác thải nhựa, giảm thiểu ô nhiễm và chung tay xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp, văn minh.

Ngoài các phong trào, hoạt động “Chống rác thải nhựa”, đẩy mạnh xã hội hóa công tác thu gom, vận chuyển, xử lý, tái chế chất thải rắn, giảm dần hỗ trợ tài chính từ ngân sách nhà nước. Tăng cường thực thi nghiêm túc và hiệu quả pháp luật về bảo vệ môi trường trong thu gom, vận chuyển, xử lý và tái chế chất thải rắn, chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ môi trường của các chủ nguồn thải, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật.

H. Anh