biển đảo
Ảnh minh hoạ 

Để triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định về chống khai thác IUU, gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu, đồng thời tăng cường công tác kiểm soát các hoạt động nghề cá góp phần bảo vệ, bảo tồn và phát triển bền vững nguồn lợi thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình đã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện theo kết luận của Thủ tướng Chính phủ với những nội dung nhiệm vụ cụ thể:

Tiếp tục tổ chức triển khai tuyên truyền Luật Thủy sản và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thủy sản; các văn bản chỉ đạo liên quan đến chống khai thác IUU. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền để cộng đồng ngư dân ven biển, các tổ chức, cá nhân và thành phần kinh tế có liên quan chủ động triển khai có hiệu quả nhiệm vụ chống khai thác IUU, bảo đảm nhận thức đầy đủ, đổi mới tư duy trong sản xuất, quản lý, đáp ứng các quy định quốc tế về chống khai thác IUU. 

Thực hiện nghiêm việc cấp giấy phép khai thác thủy sản và việc triển khai lắp đặt, vận hành và quản lý thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá theo quy định. Đồng thời triển khai việc đánh dấu tàu cá, đăng ký tàu cá; phối hợp cùng các đơn vị: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nam Định, Thanh Hóa hướng dẫn các chủ tàu thực hiện việc đăng kiểm tàu và kẻ số đăng ký tàu cá theo quy định.

 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì và phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, UBND huyện Kim Sơn : tổ chức tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên các vùng biển để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các tàu cá vi phạm khai thác IUU, không để xẩy ra vụ việc tàu cá và ngư dân Ninh Bình khai thác trái phép tại vùng biển nước ngoài; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định, đặc biệt là tàu cá lắp đặt thiết bị VMS nhưng tắt thiết bị, thiết bị mất kết nối khi hoạt động trên biển; tăng cường kiểm tra, kiểm soát tàu cá và ngư dân xuất, nhập cảng, bến theo quy định (xử lý triệt để các tàu cá không đầy đủ các giấy tờ hoạt động theo quy định); phối hợp cùng các đơn vị chuyên ngành liên quan để kiểm soát sản lượng thủy sản qua cảng, công tác truy xuất nguồn gốc thủy sản từ khai thác, ghi nhật ký khai thác (thực hiện đối chiếu với thiết bị giám sát hành trình VMS).

Cập nhật 100% số liệu tàu cá đã được đăng ký, đăng kiểm, cấp giấy phép khai thác thủy sản vào hệ thống cơ sở dữ liệu Quốc gia Vnfishbase để thống nhất vận hành, phục vụ đối chiếu, kiểm tra, quản lý.

Bên cạnh đó kiểm soát, giám sát chặt chẽ hoạt động của tàu cá trên biển đồng thời  tiến hành lập danh sách và tổ chức theo dõi, giám sát đặc biệt để ngăn ngừa những chủ tàu có tàu cá từng vi phạm vùng biển nước ngoài hoặc những nghề khai thác thường vi phạm vùng biển nước ngoài.

H. Anh