Biển đảo
Ảnh minh hoạ 

Thông báo này dựa trên căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, nhằm kịp thời ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh Covid-19 trong cộng đồng.

Theo đó, UBND Thành phố Phan Thiết yêu cầu tạm dừng hoạt động khai thác hải sản đối với tất cả phương tiện tàu thuyền của ngư dân tại phường Phú Tài và phường Đức Thắng từ 0 giờ 00 phút ngày 29/9/2021 đến khi có Thông báo mới.

UBND Thành phố cũng yêu cầu UBND các phường: Phú Tài, Đức Thắng khẩn trương thông báo rộng rãi đến các chủ tàu thuyền biết và chấp hành nghiêm chủ trương trên của UBND thành phố; đồng thời, rà soát các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong quá trình thực hiện việc tạm dừng hoạt động khai thác hải sản nhằm phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 để kịp thời hỗ trợ hoặc đề xuất UBND thành phố xem xét, giải quyết theo quy định.

 

Đối với Chốt phòng chống dịch Cảng cá Phan Thiết, Trạm Kiểm soát biên phòng Phan Thiết, UBND Thành phố Phan Thiết không cho các tàu thuyền của ngư dân các phường: Phú Tài, Đức Thắng xuất bến tham gia khai thác hải sản.

Đồng thời UBND TP cũng yêu cầu Cảng cá Phan Thiết, Trạm Kiểm soát biên phòng Phan Thiết tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp các tàu thuyền không chấp hành theo quy định.

UBND TP. Phan Thiết cũng giao cho Phòng Kinh tế thành phố theo dõi, kiểm tra việc triển khai thực hiện của các cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND các phường: Phú Tài, Đức Thắng; tổng hợp, báo cáo UBND thành phố để kịp thời chỉ đạo cho phù hợp.

P. V