Quảng Bình là một tỉnh ven biển, có bờ biển dài trên 116km và có một vùng biển rộng 20.000km2.

Vùng biển thuộc tỉnh Quảng Bình có nhiều nguồn tài nguyên biển quý hiếm, là nơi hội tụ đầy đủ các dạng tài nguyên sinh vật và phi sinh vật, như các nguồn hải sản phong phú, các loại sa khoáng quý. Đây cũng là một phần trọng yếu trong tuyến hệ thống vận tải biển huyết mạch của quốc gia.

Vùng biển của tỉnh Quảng Bình được đánh giá là vùng biển có trữ lượng lớn về thủy hải sản, vừa đa dạng và phong phú về chủng loài, ước tính có trên 1.000 loài, trong đó có những loài quý hiếm như tôm hùm, tôm sú, mực ống, mực nang, sò huyết, rắn biển... Đây là những loài hải sản có giá trị kinh tế cao mà các tỉnh khác ít có hoặc không có.

Về hệ sinh thái, vùng biển Quảng Bình có bãi san hô trắng với diện tích lên tới hàng chục ha, không những là nguồn nguyên liệu mỹ nghệ có giá trị kinh tế cao, mà chính các bãi san hô còn tạo điều kiện duy trì hệ sinh thái san hô đặc thù của vùng biển sâu miền Trung.

Theo số liệu điều tra và đánh giá của Tổng cục Thủy sản thì trữ lượng cá ở vùng biển Quảng Bình là khoảng 51.000 tấn, chưa kể đến một số loài như cá ngừ, cá chuồn; trữ lượng tôm biển ước tính là 2.000 tấn và mực là 8.000 đến 10.000 tấn.

Quan điểm chủ đạo của Quảng Bình đó là cần phải dựa trên cơ sở phát huy mọi tiềm năng thế mạnh từ biển đảo, phát triển toàn diện các ngành, nghề biển với cơ cấu phong phú, hiện đại nhằm tạo ra tốc độ phát triển nhanh, bền vững và hiệu quả cao với tầm nhìn dài hạn.

Để thực hiện Nghị quyết số 36, tỉnh Quảng Bình ban hành Chương trình hành động số 27- CTr/TU của Ban Thường cụ Tỉnh ủy.

Theo đó,  Chương trình hành động số 27 đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu, nội dung và các giải pháp chủ yếu; phân công nhiệm vụ cho các sở, ban, ngành, địa phương; đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể sát, đúng với chức năng, nhiệm vụ của từng ngành, từng đơn vị trong việc phát triển bền vững kinh tế biển của tỉnh. 

 
biển đảo,Quảng Bình
Ảnh minh họa

Ông Phạm Văn Lương, Phó Giám đốc phụ trách Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình cho biết, Quảng Bình đã ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quản lý tổng hợp vùng bờ tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2012 – 2020, tầm nhìn 2030, qua đó tăng cường các hoạt động bảo vệ đa dạng sinh học, tham mưu xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu và bản đồ nhạy cảm vùng bờ. Đến nay, Sở cũng tham mưu UBND tỉnh phê duyệt được 30 kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu cho các cơ sở, doanh nghiệp, cảng, dự án có hoạt động liên quan đến kinh doanh xăng dầu trên địa bàn.

Sở Tài nguyên môi trường tiến hành triển khai và hoàn thành nhiệm vụ Điều tra, thu thập thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên môi trường vùng biển, ven biển và hải đảo tỉnh Quảng Bình;  tiến hành thu thập thông tin, dữ liệu về tài nguyên môn trường biển, đảo hàng năm để cập nhật kịp thời phục vụ phát triển bền vững kinh tế biển.

Ngoài ra, Quảng Bình đã phê duyệt Phân vùng chức năng vùng bờ tỉnh Quảng Bình năm 2020, tầm nhìn đến 2030. Theo đó, không gian vùng bờ tỉnh Quảng Bình được sắp xếp, phân định thành 11 loại vùng ưu tiên và đang được trình UBND tỉnh triển khai giai đoạn 2020 – 2025.

Đồng thời, gắn việc thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết 36 vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của Sở, ngành, địa phương. Tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban chỉ đạo về thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam trên địa bàn tỉnh Quảng Bình và đang xây dựng Quy chế hoạt động và kế hoạch hành động của Ban chỉ đạo năm 2021.

Ngoài ra, Sở Tài nguyên và Môi trường đã trình UBND tỉnh Quảng Bình phê duyệt Báo cáo điều tra hiện trạng phân loại các nguồn thải vùng cửa sông, ven biển tỉnh Quảng Bình, kết quả nhiệm vụ đã đánh giá và xác định được hơn 40.000 nguồn thải có khả năng gây ô nhiễm vùng cửa sông, ven biển.

Việc thực hiện lấy mẫu quan trắc, phân tích đánh giá chất lượng môi trường bước biển ven bờ nhằm theo dõi hiện trạng và diễn biến chất lượng nước, kịp thời phát hiện và xử lý các hiện tượng gây ô nhiễm môi trường nước biển, bảo vệ các vùng nuôi trồng thủy, hải sản ven biển đồng thời góp phần nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai, tác động của các sự cố môi trường đến vùng ven biển trên địa bàn tỉnh.

K.Chi