Kinh tế biển,khai thác thuỷ sản
Khai thác cá ngừ ở Phú Yên 

Theo báo cáo của Trung tâm tin học và Thống kê, tổng sản lượng thủy sản tháng 10 năm 2021 ước đạt 798,1 nghìn tấn, tăng 0,1% so với cùng kỳ năm 2020.

Lũy kế 10 tháng đầu năm, tổng sản lượng thủy sản ước đạt 7.154,4 nghìn tấn, giảm 0,2% so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, sản lượng khai thác thủy sản tháng 10 năm 2021 ước đạt 306 nghìn tấn, giảm 1 % so với cùng kỳ năm trước, đưa sản lượng lũy kế 10 tháng ước đạt 3.363,2 nghìn tấn, tăng 0,5 % so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, khai thác biển lũy kế ước đạt 3.205,6 nghìn tấn, tăng 0,6 %.

Theo thống kê của 3 tỉnh trọng điểm về khai thác cá ngừ đại dương, sản lượng cá ngừ đại dương 10 tháng năm 2021 (loại mắt to vây vàng từ 30kg/con trở lên) ước đạt 14.557 tấn, giảm 12,8% so với cùng kỳ năm 2020.

 

Trong đó, tại Phú Yên khai thác cá ngừ đạt 2,801 tấn, giảm 4,2% so cùng kỳ; Bình Định đạt 9.411,0 tấn, giảm 6,1%; Khánh Hòa đạt 2345 tấn, giảm 17,6% so với cùng kỳ.

Sản lượng khai thác cá ngừ đại dương giảm chủ yếu là do nguồn lợi ngày càng suy giảm, đồng thời do tác động của dịch bệnh Covid-19 làm cho tình hình tiêu thụ và xuất khẩu mặt hàng này gặp khó khăn, giá bán giảm nên ngư dân chuyển sang đánh bắt các loại thủy sản khác có mức tiêu thụ ổn định hơn.

Sản lượng nuôi trồng thủy sản tháng 10 ước đạt 492,1 nghìn tấn, tăng 0,9% so với cùng kỳ năm trước, đưa sản lượng lũy kế 10 tháng ước đạt 3.812,2 nghìn tấn, giảm 0,8% so với cùng kỳ năm trước. Về sản xuất một số loài cụ thể như sau:

Cá tra: Sản lượng tháng 10 ước đạt 145,5 nghìn tấn, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm trước; lũy kế 10 tháng đầu năm ước đạt 1.131,2 nghìn tấn, giảm 7,7% so với cùng kỳ năm trước. Một số tỉnh đạt sản lượng lũy kế lớn là Đồng Tháp đạt 259,8 nghìn tấn, An Giang đạt 413,6 nghìn tấn, Bến Tre đạt 226,5 nghìn tấn.

Tôm: Sản lượng tháng 10 ước đạt 123,4 nghìn tấn, tăng 0,1% so với cùng kỳ năm trước; lũy kế 10 tháng ước đạt 823,2 nghìn tấn, tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, sản lượng tôm sú tháng 10 ước đạt 33,7 nghìn tấn, giảm 0,7%, sản lượng lũy kế 10 tháng ước đạt 230,3 nghìn tấn, tăng 1,4%; sản lượng tôm thẻ chân trắng ước đạt 85,4 nghìn tấn, tăng 0,7%, đưa sản lượng lũy kế 10 tháng ước đạt 547,3 nghìn tấn, tăng 4,5%.

P. V