kinh tế biển,Kiên Giang
 Ảnh minh họa

Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lâm Minh Thành vừa phê duyệt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 của huyện Kiên Hải. 

Theo đó, trong năm 2021 UBND huyện tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế biển theo Nghị quyết Trung ương về Chiến lược biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tiếp tục thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng lên năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế của từng loại hình sản xuất theo chỉ đạo của tỉnh. Chú trọng phát triển trong nuôi trồng thủy sản quanh đảo theo hướng gắn với dịch vụ - du lịch, tổ chức sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm, chủ động phòng, trừ có hiệu quả dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi.

Tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân tập trung vào những loại hình sản xuất có giá trị kinh tế cao, phù hợp với điều kiện tự nhiên và theo quy mô hộ gia đình.

Huyện cũng sẽ tăng cường các biện pháp vận động ngư dân bám biển ổn định sản xuất, chuyển đổi ngành nghề mang lại hiệu quả kinh tế cao phù hợp với những ngành nghề Nhà nước khuyến khích đầu tư, chấp hành tốt các quy định về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Luật Thủy sản năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành, tăng cường các giải pháp hướng đến chấm dứt tàu cá khai thác hải sản vi phạm vùng biển nước ngoài không báo cáo và không theo quy định.

 

Song song với đó, các cấp ngành, cơ sở sẽ tiếp tục thực hiện đề án phát triển du lịch của huyện đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. Tăng cường công tác quảng bá, thu hút các dự án đầu tư phát triển các loại hình du lịch: Du lịch nghỉ dưỡng chất lượng cao, du lịch sinh thái dưới tán rừng, ngắm rạn san hô, mô hình du lịch cộng đồng... Tiếp tục khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển dịch vụ du lịch.

Khuyến khích các tổ chức, cá nhân có điều kiện tham gia thực hiện các dự án đầu tư, khai thác tiềm năng, lợi thế của huyện về du lịch, nuôi trồng thủy sản quanh các đảo và trên biển. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất của huyện để tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư tiếp tục triển khai các dự án nhằm thu hút nguồn vốn huy động đầu tư toàn xã hội trên địa bàn. Phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành cấp tỉnh tranh thủ các nguồn vốn và đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng kết cấu hạ tầng tại các xã.

Huyện cũng sẽ tiếp tục thực hiện thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh. Tạo điều kiện các dự án đầu tư trên địa bàn huyện sớm triển khai như: Dự án nuôi cá lồng bè trên biển của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mavin và Công ty TNHH Thủy sản Australis, Dự án du lịch Bãi Cây Mến xã An Sơn, Bãi Thiên Tuế xã Lại Sơn; dự án lấn biển An Sơn của Tập đoàn Tư vấn đầu tư xây dựng Kiên Giang, dự án lấn biển Hòn Ngang xã Nam Du, dự án lấn biển 3,2ha An Sơn của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Việt Phúc, dự án khu dân cư lấn biển Hòn Tre, Trung tâm thương mại xã An Sơn.

Bên cạnh đó, huyện Kiên Hải cũng sẽ tiếp tục chỉ đạo thực hiện việc khai thác hợp lý các nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Thực hiện tốt các quy định về quản lý tài chính ngân sách, sắp xếp lại các khoản chi theo hướng tiết kiệm, hiệu quả; kiểm tra chặt chẽ việc thu - chi ngân sách đúng chế độ, tiêu chuẩn, quy định.

Cũng trong năm 2021, địa phương này sẽ tăng cường các biện pháp huy động nguồn lực đầu tư thực hiện xây dựng nông thôn mới. Phát huy tính chủ động, sáng tạo, nâng cao tinh thần trách nhiệm của mỗi địa phương trong việc duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới đã đạt của Lại Sơn và Hòn Tre, thực hiện đạt các tiêu chí tại 2 xã An Sơn và Nam Du theo kế hoạch. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân, nhất là hộ gia đình tham gia đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp nhà ở đạt tiêu chí nông thôn mới.

Được biết, huyện Kiên Hải có diện tích khoảng 30 km² với dân số khoảng 25.000 người, sinh sống trên các đảo trong quần đảo Kiên Hải. Huyện Kiên Hải có 4 xã là An Sơn, Hòn Tre (trung tâm hành chính), Lại Sơn và Nam Du. Người dân ở đây chủ yếu sinh sống bằng nghề biển.

Kiên Hải có khoảng 1.338 phương tiện khai thác hải sản, với công suất 171.713 CV, sản lượng khai thác hàng năm đạt hơn 67 nghìn tấn; có 239 hộ nuôi cá lồng bè, với 1.084 lồng, sản lượng nuôi trồng khoảng hơn 700 tấn/năm.

H. Anh