kinh tế biển
Tập huấn quản lý tàu cá, đảm bảo an toàn cho người và tàu cá tại Quảng Nam. (Ảnh: TCTS)

Tham dự lớp tập huấn có đại diện Vụ Khai thác thủy sản (Tổng cục Thủy sản); Chi cục Thủy sản, Trung tâm đăng kiểm tàu cá (thuộc Chi cục Thủy sản) các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Trị đến Ninh Thuận; cán bộ một số huyện, xã ven biển và đại diện một số cơ sở đóng, sửa tàu cá trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Tại buổi tập huấn, Ông Nguyễn Văn Trung - Vụ trưởng Vụ Khai thác thủy sản đã trình bày một số nội dung liên quan đến công tác quản lý tàu cá, công tác đảm bảo an toàn cho người và tàu cá được quy định trong Luật Thủy sản 2017, Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ, Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT ngày 11/15/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Ngoài ra, Ban tổ chức cũng trình bày, phân tích, giải thích một số nội dung sửa đổi, bổ sung trong Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Thông tư trong lĩnh vực Thủy sản (đặc biệt đối với các nội dung sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị định số 26/2019/NĐ-CP và Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT ngày 11/15/2018) để các học viên tham dự nghiên cứu trao đổi.

 

Đối với các kiến thức chuyên sâu thuộc lĩnh vực đăng kiểm tàu cá, đảm bảo an toàn kỹ thuật tàu cá, Ban tổ chức đã có những phân tích, hướng dẫn, minh họa các trường hợp cụ thể nhằm giúp học viên hiểu rõ hơn các quy định, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực kỹ thuật.

Tại buổi tập huấn, có một số ý kiến đã được Ban tổ chức giải thích ngay hoặc ghi nhận, nghiên cứu để báo cáo các cơ quan cấp trên hoặc tổng hợp báo cáo các cơ quan có liên quan như việc phân cấp cơ sở đăng kiểm; việc cấp thủ tục hành chính đối với giấy chứng nhận an toàn khai thác tàu cá; quy định đối với việc Kiểm tra, đánh giá đối với tàu dưới 12m; hướng dẫn cụ thể việc ghi vùng khai thác; việc quy định thời hạn đối với đăng kiểm 1 năm, giấy phép 5 năm…

Có ý kiến cho rằng cần có quy định về xử phạt đối với viêc sử dụng máy bộ trên tàu cá; quy định đối với đơn vị thiết kế tàu cá; trường hợp chủ tàu tự thiết kế thì có được công nhận không; bổ sung một số danh mục thu phí trong việc đăng kiểm tàu cá (Định kỳ, trên đà, hồ sơ hoàn công) tại Thông tư số 230  của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng kiểm an toàn kỹ thuật tàu cá, kiểm định trang thiết bị nghề cá; phí thẩm định xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản; lệ phí cấp giấy phép khai thác, hoạt động thủy sản….

Thảo Nguyên