thủy sản
Tổng sản lượng thủy sản tháng 10 ước đạt 24,5 nghìn tấn, tăng 1,7% (Ảnh: ThaiBinhTV)

Theo Cục thống kê tỉnh Thái Bình, mặc dù tỉnh bị ảnh hưởng bão số 7 và 8 nhưng sản lượng khai thác của bà con ngư dân không bị ảnh hưởng nhiều. Thêm vào đó, dịch bệnh nuôi trồng thủy sản không phát sinh, thuận lợi cho bà con nuôi trồng và thu hoạch các sản phẩm thủy sản.

Theo đó, tổng sản lượng thủy sản tháng 10/2021 trên địa bàn tỉnh ước đạt 24,5 nghìn tấn, tăng 1,7%. Trong đó, sản lượng cá đạt 10 nghìn tấn, tăng 3,6%; tôm và thủy sản khác đạt 14,4 nghìn tấn, tăng 0,4%.

Về khai thác, tổng sản lượng khai thác thủy sản tháng 10 ước đạt 7,3 nghìn tấn tăng 4,1% so với cùng kỳ; trong đó sản lượng khai thác biển đạt 6,9 nghìn tấn, tăng 4,3%, sản lượng khai thác nội địa đạt 0,4 nghìn tấn, tăng 2,2%. Tính chung 10 tháng năm 2021 tổng sản lượng khai thác ước đạt 80,3 nghìn tấn, tăng 3,3% với cùng kỳ năm 2020.

 

Về nuôi trồng, trong tháng 10 tình hình nuôi trồng thủy sản của tỉnh vẫn duy trì ổn định và phát triển. Tình hình nuôi trồng nuôi tôm nước lợ trong những tháng qua cũng thuận lợi, thời điểm này nông dân đang bắt đầu thu hoạch rộ, năng suất thu hoạch đạt khá. Một số diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng công nghệ cao đang tiếp tục thu hoạch và nuôi thả vụ 2.

Tổng sản lượng nuôi trồng trong tháng 10/2021 ước đạt 17,2 nghìn tấn, tăng 0,7% so với cùng kỳ; trong đó sản lượng cá đạt 4,5 nghìn tấn, tăng 2%, tôm đạt 0,7 nghìn tấn, tăng 1%; sản lượng thủy sản khác ước đạt 12 nghìn tấn, tăng 0,2%. Tính chung 10 tháng năm 2021 tổng sản lượng nuôi trồng thủy sản ước đạt 143 nghìn tấn, tăng 3,3% (sản lượng cá tăng 3,2%, tôm tăng 3,5%; thủy sản khác tăng 3,3%).

Nuôi cá lồng trên sông tiếp tục được phát triển về số lương lồng nuôi, đối tượng nuôi ngày càng đa dạng đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của người dân trong và ngoài tỉnh, đối tượng nuôi chủ yếu gồm các loại có giá trị cao như: cá diêu hồng, cá trắm, cá chép, cá lăng… năng suất thu hoạch bình quân đạt trên 4-5 tấn/lồng; hiện một số hộ nuôi đang thử nghiệm nuôi các đối tượng mới có giá trị  kinh tế cao như cá hô, cá tra, hàu… sản lượng cá lồng đã góp phần đáng kể vào kết quả tăng trưởng và phát triển của ngành thủy sản tỉnh Thái Bình năm 2021.

Thảo Nguyên