kinh tế biển
Tổng sản lượng thủy sản tháng 3/2021 ước đạt 656,3 nghìn tấn; tăng 3,2% so với cùng kỳ năm 2020. (Ảnh: TTXVN)

Trong đó, sản lượng khai thác 316,5 nghìn tấn (tăng 2,1%), sản lượng nuôi trồng thủy sản 339,8 nghìn tấn (tăng 4,2%). Lũy kế đến hết quý 1/2021, tổng sản lượng ước đạt 1.797,7 nghìn tấn (tăng 2,1% so với cùng kỳ 2020; bằng 20,9% kế hoạch 2021); trong đó, sản lượng khai thác 857,4 nghìn tấn (tăng 1,1%), sản lượng nuôi trồng thủy sản 940,3 nghìn tấn (tăng 3,1%).

So sánh với mục tiêu tăng trưởng đã phê duyệt tại quyết định số 41, tổng sản lượng thủy sản vượt 18,3% so với kế hoạch quý I/2021 (1,5 triệu tấn).

Về nuôi tôm nước lợ, tính đến ngày 18/3, ước diện tích thả nuôi tôm lũy kế 508 nghìn ha, đạt 68% so với kế hoạch năm 2021. Trong đó, tôm sú 487 nghìn ha, thẻ chân trắng 21 nghìn ha. Ước sản lượng tôm nước lợ 3 tháng đầu năm 2021 đạt 124,8 nghìn tấn (đạt 13,8% so với kế hoạch năm 2021); trong đó: sản lượng tôm sú đạt 47,1 nghìn tấn (tăng 0,3% so với cùng kỳ năm 2020); tôm thẻ chân trắng đạt 77,7 nghìn tấn (tăng 8,6% so với cùng kỳ năm 2020).

 

Đối với cá tra, diện tích thả nuôi mới là 825 ha, tăng 1,1% so với cùng kỳ năm 2020. Sản lượng thu hoạch đạt 321,8 ngàn tấn, tăng 0,8% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong tháng 4, ngành Thủy sản đã xác định hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nuôi biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; làm việc trực tuyến với đoàn thanh tra FSIS của Hoa Kỳ; tham mưu Bộ tổ chức các hội nghị phát triển ngành hàng tôm, phát triển ngành hàng cá Tra.

Đối với lĩnh vực khai thác thủy sản, theo dõi, nắm bắt chặt chẽ diễn biến thời tiết, dự báo ngư trường, tình hình khai thác hải sản của ngư dân trên các vùng biển để kịp thời hỗ trợ ngư dân sản xuất an toàn, hiệu quả. Kiểm tra việc thực hiện các quy định, chính sách tại địa phương; tổ chức các lớp tập huấn; tổ chức Hội nghị bàn giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác, chế biến tiêu thụ hải sản năm 2021.

Đặc biệt, xây dựng đề cương nhiệm vụ “Lập dự án điều tra đa dạng sinh học và nguồn lợi biển sâu Việt Nam”. Bên cạnh đó, chỉ đạo các Chi cục Kiểm ngư địa phương xây dựng phương án phòng chống thiên tai chuyên ngành Thủy sản năm 2021. Chuẩn bị phương án phòng chống thiên tai khi có bão, áp thấp nhiệt đới trên biển; tổ chức trực ban nghiêm túc khi có bão, áp thấp nhiệt đới; tiếp nhận và xử lý thông tin thông qua đường dây nóng.

Thảo Nguyên