thuỷ sản,kinh tế biển
Ảnh minh hoạ 


Mục tiêu của kế hoạch nhằm tổ chức phòng bệnh, khống chế và kiểm soát có hiệu quả một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi và xây dựng thành công các vùng, cơ sở sản xuất thủy sản an toàn dịch bệnh để phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

Cụ thể là phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên tôm nuôi nước lợ như bệnh đốm trắng, hoại tử gan tụy cấp tính, hoại tử cơ quan tạo máu và cơ quan biểu mô, vi bào tử trùng, bệnh mới nổi trên tôm có nguy cơ xâm nhiễm vào trong nước: hội chứng Taura, đầu vàng, bệnh do DIV1, hoại tử gan tụy, teo gan tụy, hoại tử cơ; ngao/nghêu, tu hài, hàu: bệnh do Perkinsus; cá song/mú, vược/chẽm, giò/bớp: bệnh hoại tử thần kinh; cá chép, trắm, trôi, mè: bệnh xuất huyết mùa xuân ở cá chép, bệnh do Koi Herpes virus, bệnh nhiễm khuẩn do vi khuẩn Streptococcus; cá rô phi, cá điêu hồng: bệnh do TilV và bệnh nhiễm khuẩn do vi khuẩn Streptococcus; một số tác nhân gây bệnh nguy hiểm khác, bệnh mới nổi theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và theo cảnh báo của Tổ chức Thú y Thế giới (OIE), Hội đồng quản lý mạng lưới các Trung tâm Nuôi trồng thủy sản khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (NACA). 

Chủ động phòng, chống, khống chế các bệnh nguy hiểm, bảo đảm diện tích bị bệnh thấp hơn 10% tổng diện tích nuôi đối với tôm nuôi nước lợ và thấp hơn 5% tổng diện tích nuôi đối với ngao/nghêu, tu hài, hàu. Đồng thời, ngăn chặn có hiệu quả một số tác nhân gây bệnh nguy hiểm, nguy cơ xâm nhiễm vào Việt Nam các bệnh mới nổi và giám sát phát hiện và khống chế kịp một số bệnh nguy hiểm trên đối tượng thủy sản nuôi khác, không để mầm bệnh lây lan rộng trên địa bàn,..

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã đưa ra các nội dung và giải pháp chủ yếu thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh thủy sản, gồm:

 

Phòng bệnh và khống chế có hiệu quả một số dịch bệnh nguy hiểm đang lưu hành: tập trung huy động các nguồn lực để chủ động phòng bệnh, giám sát, phát hiện kịp thời, ngăn chặn và khống chế có hiệu quả các bệnh nguy hiểm trên thủy sản được ưu tiên kiểm soát của Kế hoạch này; áp dụng các quy trình kỹ thuật phòng, chống dịch bệnh; giám sát chủ động và bị động tại các vùng nuôi và cơ sở nuôi trồng thủy sản; kiểm dịch, kiểm soát động vật, sản phẩm động vật thủy sản; kiểm soát, ngăn chặn, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, buôn bán bất hợp pháp động vật thủy sản và sản phẩm động vật thủy sản lưu hành trong nước và từ nước ngoài vào Tỉnh.

Xây dựng vùng, cơ sở sản xuất thủy sản an toàn dịch bệnh để phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu: tổ chức phổ biến, tập huấn, hướng dẫn cho các địa phương, doanh nghiệp các quy định về vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh của OIE và của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; tổ chức giám sát chủ động, xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh với các bệnh nguy hiểm, bệnh mới nổi trên tôm nuôi và một số bệnh theo yêu cầu của thị trường xuất khẩu; ghi chép, lưu trữ thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu của tỉnh và doanh nghiệp về dịch bệnh, giám sát dịch bệnh, các tài liệu liên quan để được công nhận an toàn dịch bệnh.

Tăng cường năng lực chẩn đoán, xét nghiệm bệnh thủy sản: xây dựng kế hoạch đào tạo, chuẩn hóa trình độ cán bộ xét nghiệm bệnh thủy sản bảo đảm đáp ứng tiêu chuẩn của Việt Nam và yêu cầu của quốc tế; rà soát, cập nhật mới các quy trình xét nghiệm bệnh nguy hiểm, bệnh mới nổi trên động vật thủy sản theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Tăng cường năng lực quan trắc, cảnh báo môi trường trong nuôi trồng thủy sản: xây dựng cơ sở dữ liệu của tỉnh về quan trắc, cảnh báo môi trường; tăng cường công tác quan trắc, cảnh báo môi trường vùng nuôi trồng thủy sản theo quy định, đặc biệt tại các vùng nuôi tập trung đối tượng nuôi chủ lực, có giá trị kinh tế,...; rà soát, đánh giá hiện trạng, bổ sung các điểm quan trắc môi trường; ưu tiên hệ thống quan trắc tự động tại các vùng nuôi thủy sản tập trung, vùng nuôi biển, vùng nuôi lồng trên sông lớn.

Thu Hằng