Tin tức, Đọc báo Online
Chuyên đề
/

Bình đẳng giới

Vẫn phổ biến quan niệm phổ biến phụ nữ là 'người kiếm tiền phụ'
icon
Bất chấp những tiến bộ của phụ nữ trong nền kinh tế, hiện vẫn tồn tại phổ biến quan niệm phụ nữ chỉ là 'người kiếm tiền phụ', nam giới mới là những người có thu nhập chính.
HIỂN THỊ THÊM TIN
 
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị