Sáng 7/7, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác Cảnh sát biển 6 tháng đầu năm 2020.

Báo cáo kết quả thực hiện công tác Cảnh sát biển 6 tháng đầu năm của toàn Lực lượng do Đại tá Trần Quang Tuấn - Phó Tham mưu trưởng Cảnh sát biển trình bày cùng ý kiến tham luận của các đại biểu đã thống nhất đánh giá: 6 tháng đầu năm 2020, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã làm tốt công tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật và đề án triển khai thi hành Luật Cảnh sát biển Việt Nam; tích cực trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn; triển khai hiệu quả hoạt động, nhất là công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nhân dân các địa phương ven biển; công tác hợp tác quốc tế được đẩy mạnh, đạt kết quả tốt, đúng với đường lối đối ngoại quốc phòng…

 

Phát biểu kết luận hội nghị, trên cơ sở các ý kiến, kiến nghị, đề xuất phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn - Tư lệnh Cảnh sát biển yêu cầu các cơ quan, đơn vị cần quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị các cấp về nhiệm vụ quân sự - quốc phòng và nhiệm vụ Cảnh sát biển năm 2020; duy trì nghiêm lực lượng, phương tiện trực sẵn sàng chiến đấu theo quy định; tổ chức tuần tra, kiểm soát, tăng cường sự hiện diện Lực lượng Cảnh sát biển trên các vùng biển, đảo, nhất là ở những vùng biển trọng điểm, nhạy cảm; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, bảo đảm trật tự, an toàn trên biển; tiếp tục triển khai các lớp đào tạo chuyên môn kỹ thuật trình độ sơ cấp năm 2020; bồi dưỡng kiến thức hàng hải, kiến thức pháp luật; tích cực, chủ động tổ chức bảo đảm đầy đủ, kịp thời, đồng bộ các mặt công tác hậu cần cho nhiệm vụ sắn sàng chiến đấu thường xuyên và đột xuất.

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn cũng yêu cầu các đơn vị triển khai kế hoạch thực hiện Đề án xây dựng Lực lượng Cảnh sát biển giai đoạn 2021 - 2025. Tổ chức Đại hội Đảng bộ Cảnh sát biển nhiệm kỳ 2020 - 2025. Quán triệt và triển khai hiệu quả Luật Cảnh sát biển Việt Nam và các văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn triển khai thi hành Luật; tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho các đối tượng, nhất là ngư dân và các tổ chức, cá nhân trực tiếp hoạt động trên biển.

P. V