Cảnh sát biển
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tổ chức hội thao huấn luyện tàu

Ngày 24/7, tại Phú Quốc, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã tổ chức bế mạc Hội thi tàu, xuồng, xe tốt - Hội thao huấn luyện tàu năm 2020 (Hội thi).

Hội thi tàu, xuồng, xe tốt - Hội thao huấn luyện tàu là hoạt động được tổ chức thường niên của Bộ Tư lệnh Vùng, thông qua Hội thi nhằm kiểm tra, đánh giá đúng trình độ, năng lực chuyên môn của cán bộ, chiến sĩ về công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, trình độ làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật tàu thuyền được biên chế trong thời gian qua.

Từ đó tiếp tục có giải pháp hiệu quả đề cao tinh thần trách nhiệm của bộ đội, phấn đấu huấn luyện tốt, bảo quản, sử dụng hiệu quả vũ khí trang bị kỹ thuật tàu thuyền, góp phần xây dựng Bộ Tư lệnh Vùng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” và có tính chuyên nghiệp cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay.

 

Hội thi năm nay diễn ra từ ngày 20 đến 24-7 tại 2 địa điểm: Năm Căn - Cà Mau và Phú Quốc - Kiên Giang với sự tham gia tranh tài của 9 tàu, 15 xuồng và 16 xe.

Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, kế hoạch của Bộ Tư lệnh Vùng về tổ chức hội thi, các cơ quan chuyên ngành đã làm tốt công tác chuẩn bị về nội dung, đáp án, lịch điều hành, quy chế thi chặt chẽ, sát với thực tế, yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị; tổ chức thi nghiêm túc, đánh giá khách quan, chính xác.

Cấp ủy chỉ huy các đơn vị đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ thấy được vị trí, ý nghĩa quan trọng của Hội thi, từ đó nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận dụng mọi thời gian để bảo quản, sơn sửa tàu, thuyền, vũ khí trang bị kỹ thuật, ôn luyện các nội dung, tham gia thi nghiêm túc, đảm bảo chất lượng và an toàn tuyệt đối.

Kết thúc Hội thi, Bộ Tư lệnh Vùng đã trao giải cho 25 tập thể và 35 cá nhân đạt thành tích tốt, đồng thời lựa chọn 4 tàu tiêu biểu nhất để tiếp tục quan tâm đầu tư, bồi dưỡng tham gia Hội thi cấp Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển trong thời gian tới.

 P. V