Theo Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, sau hơn một năm thực hiện, công tác dân vận "Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc, tôn giáo" đã tổ chức được 65 buổi tuyên truyền tập trung cho 13.200 lượt người, phát gần 140.000 tờ rơi; tặng 370 suất học bổng, gần 900 phần quà cho gia đình chính sách; 500 bộ đồ dùng học tập; khám sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho 1.700 lượt đồng bào.

Hoạt động đã góp phần giáo dục tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao nhận thức về đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào tôn giáo.

Dưới đây là chùm ảnh hoạt động công tác tuyên truyền của Cảnh sát biển Việt Nam trong năm qua.

cảnh sát biển

Quang cảnh buổi Ký kết CSB đồng hành với ngư dân tại Cà Mau
cảnh sát biển
Thiếu tướng Bùi Quốc Oai tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân tại âu cảng Bạch Long 
cảnh sát biển
Tổ công tác phát tờ rơi tuyên truyền PCMT cho bà con ngư dân
cảnh sát biển
Phối hợp với các đơn vị tài trợ trao tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân 
 
cảnh sát biển
Tổ tuyên truyền treo cờ Tổ Quốc cho phương tiện của bà con ngư dân trên vùng biển Quảng Ninh
cảnh sát biển
Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho bà con ngư dân
cảnh sát biển
Cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương" nhằm góp phần giúp học sinh, giáo viên thêm hiểu và tự hào về biển đảo quê hương 
cảnh sát biển
cảnh sát biển
cảnh sát biển

P. V