Luật Cảnh sát biển Việt Nam gồm 8 Chương, 41 Điều, có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2019.

Đây là văn bản quy phạm pháp luật có giá trị pháp lý cao nhất, có ý nghĩa chính trị và tầm quan trọng đặc biệt; là nền tảng pháp lý vững chắc, chuyên biệt trong hệ thống pháp luật để Lực lượng Cảnh sát biển xây dựng, phát triển theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; tạo cơ sở nâng cao hiệu quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ Cảnh sát biển, đáp ứng yêu cầu quản lý, bảo vệ biển đảo của Tổ quốc trong tình hình mới.

Theo đó, Cảnh sát biển Việt Nam là lực lượng chuyên trách của Nhà nước thực hiện chức năng quản lý về an ninh, trật tự, an toàn và bảo đảm việc chấp hành pháp luật của Việt Nam và điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên trên các vùng biển và thềm lục địa của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam có 5 nhóm nhiệm vụ chính sau:

Bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của quốc gia trên biển. Kiểm tra, kiểm soát để bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán; giữ gìn an ninh trật tự, an toàn; bảo vệ tài nguyên, phòng chống ô nhiễm môi trường; phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh chống các hành vi vi phạm pháp luật trên các vùng biển của VN

Đấu tranh giữ gìn an ninh trật tự, đấu tranh chống buôn lậu và gian lận thương mại trên biển. Quản lý về an ninh trật tự, an toàn và bảo đảm việc thực thi pháp luật trên tất cả các vùng biển của Việt Nam.

Đẩy mạnh quan hệ hợp tác quốc tế, xây dựng thế trận quốc phòng –an ninh trên biển. Hợp tác quốc tế để giữ gìn an ninh, trật tự, hoà bình và ổn định trên các vùng biển.

Bảo đảm an toàn, cứu hộ, cứu nạn, phòng chống ô nhiễm môi trường. Thu thập, tiếp nhận thông tin, xử lý kịp thời và thông báo cho cơ quan chức năng có liên quan theo quy định của pháp luật; tham gia tìm kiếm, cứu nạn, khắc phục sự cố trên biển và thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường biển.

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân hoạt động trên biển. Tham gia tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân hoạt động trên biển; phối hợp với các lực lượng khác bảo vệ tài sản của nhà nước, tính mạng, tài sản của người và phương tiện hoạt động hợp pháp trên các vùng biển và thềm lục địa Việt Nam.

Phạm vi hoạt động của lực lượng cảnh sát biển Việt Nam trong vùng nội thủy, lãnh hải, vùng nước cảng biển, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, Cảnh sát biển VN có trách nhiệm thực hiện, phối hợp với các lực lượng khác thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật. Quy chế phối hợp hoạt động, trách nhiệm cụ thể của các lực lượng do Chính phủ quy định.

 

Trong Luật Cảnh sát biển cũng quy định các quyền hạn của lực lượng này bao gồm:

Kiểm tra, kiểm soát; xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của Pháp luật.

Huy động người, phương tiện của cá nhân, tổ chức Việt Nam, trong trường hợp cần thiết có thể đề nghị người và phương tiện nước ngoài đang hoạt động trên vùng biển VN giúp đỡ theo quy định của pháp luật.

Cưỡng chế, thực hiện quyền truy đuổi hoặc các quyền khác theo quy định của pháp luật VN và điều ước quốc tế.

Cảnh sát biển Việt Nam cũng được quyền trưng dụng của cá nhân, tổ chức VN theo quy định của pháp luật về huy động lực lượng, phương tiện trong xử lý một số tình huống trên biển.

Được nổ súng theo quy định của pháp luật.

Tiến hành hoạt động điều tra tội phạm theo quy định của pháp luật.

Tiếp nhận và công bố cấp độ An ninh hàng hải đối với tàu thuyền và cảng dầu khí ngoài khơi Việt Nam.

Ngoài ra, Cảnh sát biển Việt Nam được Chính phủ Việt Nam giao là đại diện cho Chính phủ trong thực hiện chức năng tiếp nhận, xử lý thông tin về cướp biển, cướp có vũ trang trên biển thông qua đường dây nóng với các nước trong khu vực.

N. Huyền