Cảnh sát biển
Ngư dân đánh bắt hải sản trên biển (Ảnh: Tuấn Lê)

Luật Cảnh sát biển Việt Nam gồm 8 Chương, 41 Điều, có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2019. Đây là văn bản quy phạm pháp luật có giá trị pháp lý cao nhất, có ý nghĩa chính trị và tầm quan trọng đặc biệt; là nền tảng pháp lý vững chắc, chuyên biệt trong hệ thống pháp luật để Lực lượng Cảnh sát biển xây dựng, phát triển theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; tạo cơ sở nâng cao hiệu quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ Cảnh sát biển, đáp ứng yêu cầu quản lý, bảo vệ biển đảo của Tổ quốc trong tình hình mới.

Theo Thiếu tướng Trần Văn Nam, Phó Tư lệnh Cảnh sát biển dựa trên cơ sở quy định về nhiệm vụ Cảnh sát biển (khoản 5 Điều 8) và nội dung, trách nhiệm phối hợp trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (khoản 6 Điều 24), từ khi Luật chính thức có hiệu lực, lực lượng Cảnh sát biển đã tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Quốc phòng xây dựng Đề án số 8692/ĐA-BQP ngày 12/8/2019 về tuyên tuyên, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019 - 2023 và báo cáo Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1059/QĐ-TTg ngày 22/8/2019 phê duyệt, đồng thời tham mưu ban hành kế hoạch, quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng để triển khai thực hiện Đề án theo Quyết định số 1059/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

Ngay sau đó, để triển khai thực hiện Đề án Tuyên tuyên, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019 - 2023, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã phát động Cuộc thi tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam trong toàn Lực lượng, thu hút số lượng lớn cán bộ, chiến sĩ tham gia.

Song song với đó, các cơ quan đơn vị cũng đẩy mạnh hoạt động công tác tuyên truyền, phổ biến Luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ cũng như cán bộ, Nhân dân trên địa bàn đóng quân với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, sát tình hình thực tiễn.

 

Đồng thời, phối hợp các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung của Luật đến Nhân dân cả nước; đẩy mạnh ký kết, mở rộng triển khai chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”; thực hiện tốt công tác dân vận “Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc, tôn giáo”.

Trong năm qua, lực lượng cảnh sát biển trên cả nước đã tổ chức 96 buổi tuyên truyền về Luật Cảnh sát biển, về các quy định chống khai thác IUU, chỉ dẫn khu vực đánh bắt, kỹ năng tìm kiếm, cứu nạn và kênh liên lạc, đường dây nóng khi gặp sự cố trên biển cho 24.502 lượt cán bộ, Nhân dân, ngư dân, học sinh và 980 phương tiện tàu thuyền trên các địa bàn; phát 19.920 tờ rơi tuyên truyền pháp luật cho các đối tượng...

Theo Thiếu tướng Trần Văn Nam, thời gian tới, dự báo tình hình thế giới, khu vực sẽ có nhiều thay đổi, diễn biến phức tạp khó lường; xuất hiện nhiều tình huống mới về các vấn đề an ninh truyền thống, phi truyền thống trên biển; hành vi xâm phạm chủ quyền biển đảo, các hoạt động tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại, mất an toàn hàng hải, ô nhiễm môi trường biển vẫn chưa có chiều hướng giảm.

Với vai trò là lực lượng vũ trang nhân dân, lực lượng chuyên trách của Nhà nước, làm nòng trong cốt thực thi pháp luật và bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn trên biển, Cảnh sát biển phải gánh vác trách nhiệm ngày một nặng nề, khó khăn hơn. Để tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Cảnh sát biển Việt Nam, đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong những năm tiếp theo, Lực lượng Cảnh sát biển cần thực hiện đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp.

Trong đó, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn Lực lượng cần tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Đề án Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019 - 2023, lồng ghép với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân, đặc biệt là ở các tỉnh, thành phố ven biển. Hình thức, nội dung tuyên truyền phải phong phú, đa dạng, sát thực tiễn, dễ hiểu, dễ nhớ nhằm tuyên truyền sâu rộng hơn nữa đến nhân dân về Luật Cảnh sát biển.

H. Phong