Cảnh sát biển
Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân đảo Cù lao Chàm.

Chuỗi các hoạt động đã diễn ra trong chương trình. 

Hoạt động đầu tiên là Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 đã tổ chức thăm, tặng 50 suất quà cho các gia đình chính sách và ngư dân có hoàn cảnh khó khăn của xã đảo Tân Hiệp; khám, cấp phát thuốc miễn phí cho 40 người dân xã đảo. Lực lượng đoàn viên, thanh niên BTL Vùng Cảnh sát biển 2 đã cùng với đoàn viên, thanh niên, lực lượng vũ trang trên đảo tiến hành vệ sinh một số điểm môi trường ô nhiễm dọc bờ biển xung quanh xã đảo.

Điểm nhấn quan trọng trong Chương trình năm nay là cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương" đã được tổ chức gồm 4 phần thi: Ra khơi, Vượt sóng, Cập bến và Đặt mốc chủ quyền với các câu hỏi về biển đảo Việt Nam, Công ước quốc tế về Luật biển năm 1982, Luật Biển Việt Nam năm 2012, Luật Cảnh sát Biển Việt Nam năm 2018, truyền thống của Lực lượng Cảnh sát Biển... 

Đây là hoạt động nhằm nâng cao kiến thức về biển, đảo, chủ quyền quốc gia cho các thế hệ trẻ.

Theo Thiếu tướng Doãn Bảo Quyết, Phó Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc không chỉ là nghĩa vụ, trách nhiệm cao cả mà còn là vinh dự của mỗi người dân Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ, trong đó có các em học sinh - thế hệ tương lai của đất nước.

 

Những năm qua, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền biển đảo trong nhân dân thông qua nhiều hình thức đa dạng.

Đặc biệt, từ năm 2013 đến nay, Bộ Tư lệnh đã chỉ đạo lực lượng thanh niên tuyên truyền biển đảo cho đoàn viên, thanh thiếu niên và nhân dân thông qua tổ chức cuộc thi "Em yêu biển đảo quê hương" tại các trường THCS trên địa bàn cả nước.

Hiệu quả từ thực hiện Mô hình đã tạo được dấu ấn sâu đậm, có sức lan tỏa lớn trong cán bộ đoàn viên, thanh thiếu niên và nhân dân. Qua đó xây dựng lòng yêu nước, yêu biển đảo quê hương, nâng cao trách nhiệm công dân đối với sự nghiệp đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Tại cuộc thi, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 và các đơn vị tài trợ đã trao 10 xe đạp và 20 suất học bổng, 100 bộ quần áo, 228 cặp sách tặng các học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng của Bộ Tư lệnh Vùng cũng đã tuyên truyền về biển, đảo, những điều ngư dân cần biết trong quá trình tham gia khai thác hải sản cho cán bộ, ngư dân, đồng thời tặng quà, 500 lá cờ Tổ quốc, 20 túi sơ cấp cứu cho ngư dân trên đảo và một số tàu, thuyền của ngư dân trên đảo.

Đây là những hoạt động thiết thực nhằm động viên, giúp đỡ, hỗ trợ ngư dân phát triển dân sinh, kinh tế-xã hội; qua đó góp phần phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. 

Luật Cảnh sát biển Việt Nam được thông qua tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2019. Luật gồm 8 chương, 41 điều. Theo Điều 8 của Luật Cảnh sát biển Việt Nam, nhiệm vụ của Cảnh sát biển Việt Nam được quy định như sau:

1. Thu thập thông tin, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình để đề xuất chủ trương, giải pháp, phương án bảo vệ an ninh quốc gia và thực thi pháp luật trên biển; nghiên cứu, phân tích, dự báo, tham mưu với cấp có thẩm quyền ban hành chính sách, pháp luật về bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia, an ninh quốc gia trong vùng biển Việt Nam, bảo đảm trật tự, an toàn và đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên biển.

2. Bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia, an ninh, lợi ích quốc gia, dân tộc; bảo vệ tài nguyên, môi trường biển; bảo vệ tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân trên biển.

3. Đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn trên biển; tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn và tham gia khắc phục sự cố môi trường biển.

4. Tham gia xây dựng thế trận quốc phòng, an ninh và xử lý các tình huống quốc phòng, an ninh trên biển.

5. Thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

6. Tiếp nhận, sử dụng nhân lực, tàu thuyền và phương tiện, thiết bị kỹ thuật dân sự được huy động tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trong vùng biển Việt Nam.

7. Thực hiện hợp tác quốc tế trên cơ sở điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và thỏa thuận quốc tế có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Cảnh sát biển Việt Nam.

 Hải Phong