Cảnh sát biển
Sôi nổi cuộc thi tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam


Tối ngày 26/8, Đoàn thanh niên Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tổ chức thi tìm hiểu về Luật Cảnh sát biển Việt Nam.

Tham gia cuộc thi gồm có 4 đội gồm: Đoàn cơ sở Hải đội 301, Đoàn cơ sở Hải đoàn 32, Đoàn cơ sở Phòng Tham mưu và Đoàn cơ sở khối Cơ quan Bộ Tư lệnh Vùng.

Hội thi nhằm nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên về truyền thống Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam qua 22 năm xây dựng, phát triển; hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Cảnh sát biển”.

Đây cũng là hoạt động giáo dục nâng cao hiểu biết cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên về biển, đảo Việt Nam; Công ước Liên hiệp quốc về Luật biển năm 1982, Luật biển Việt Nam năm 2012; Luật Cảnh sát biển Việt Nam...

Các nội dung thi được kết cấu làm 4 phần thi gồm: khởi động, đồng đội và về đích. Các phần thi diễn ra sôi nổi với sự thể hiện, tranh tài của các đội, các thí sinh.

Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức chương trình đã trao giải Nhất cho Đoàn cơ sở Hải đoàn 32, giải Nhì cho Đoàn cơ sở Hải đội 301, giải Ba cho Đoàn cơ sở Phòng Tham mưu và giải Khuyến khích cho Đoàn cơ sở liên phòng ban cơ quan Bộ Tư lệnh Vùng.

Luật Cảnh sát biển Việt Nam gồm 8 Chương, 41 Điều, có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2019.Theo đó, Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018 đã dành cả Chương II để quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Lực lượng Cảnh sát biển. Theo đó, tại Điều 8 Chương II đã quy định Cảnh sát biển Việt Nam có 7 nhóm nhiệm vụ chính như sau:

1. Thu thập thông tin, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình để đề xuất chủ trương, giải pháp, phương án bảo vệ an ninh quốc gia và thực thi pháp luật trên biển; nghiên cứu, phân tích, dự báo, tham mưu với cấp có thẩm quyền ban hành chính sách, pháp luật về bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia, an ninh quốc gia trong vùng biển Việt Nam, bảo đảm trật tự, an toàn và đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên biển.

 

2. Bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia, an ninh, lợi ích quốc gia, dân tộc; bảo vệ tài nguyên, môi trường biển; bảo vệ tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân trên biển.

3. Đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn trên biển; tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn và tham gia khắc phục sự cố môi trường biển.

4. Tham gia xây dựng thế trận quốc phòng, an ninh và xử lý các tình huống quốc phòng, an ninh trên biển.

5. Thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

6. Tiếp nhận, sử dụng nhân lực, tàu thuyền và phương tiện, thiết bị kỹ thuật dân sự được huy động tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trong vùng biển Việt Nam.

7. Thực hiện hợp tác quốc tế trên cơ sở điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và thỏa thuận quốc tế có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Cảnh sát biển Việt Nam.

So với Pháp lệnh Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam năm 2008, Luật Cảnh sát biển Việt Nam đã bổ sung 02 nhiệm vụ cho Cảnh sát biển Việt Nam gồm: (1) “Tham gia xây dựng thế trận quốc phòng, an ninh và xử lý tình huống quốc phòng, an ninh trên biển” và (2) “Tiếp nhận, sử dụng nhân lực, tàu thuyền và phương tiện, thiết bị kỹ thuật dân sự được huy động tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trong vùng biển Việt Nam”.

Việc bổ sung thêm nhiệm vụ “Tham gia xây dựng thế trận quốc phòng, an ninh và xử lý tình huống quốc phòng, an ninh trên biển” cho Cảnh sát biển trong Luật Cảnh sát biển Việt Nam nhằm tạo cơ sở pháp lý để Cảnh sát biển Việt Nam thực thi pháp luật bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trên biển.

H. Phong