Cảnh sát biển,tuyên truyền Luật cảnh sát biển
Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, tuyên truyền cho bà con ngư dân vùng biển Vịnh Bắc Bộ

Từ ngày 17 - 31/7, Đoàn Trinh sát số 1/ BTL Cảnh sát biển tham gia phối hợp Chi cục Kiểm Ngư Vùng 1/Cục Kiểm Ngư/ Tổng cục Thủy sản/ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức tuần tra, kiểm tra, kiểm soát và tuyên truyền pháp luật cho bà con ngư dân trên khu vực vùng biển Vịnh Bắc Bộ.

Mục tiêu của đợt kiểm tra, kiểm soát và tuyên truyền pháp luật nhằm kịp thời nắm tình hình, bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia, an ninh quốc gia trong vùng biển Việt Nam. Đồng thời bảo đảm trật tự, an toàn và đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên biển.

Đấu tranh phòng chống có hiệu quả các hoạt động vi phạm pháp luật trên lĩnh vực có liên quan đến hoạt động nghề cá, khai thác thủy sản bất hợp pháp hoặc lợi dụng nghề cá của các cá nhân tổ chức trong và ngoài nước.

Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra, kiểm soát, trực tiếp đến từng tàu kiểm tra số lượng thuyền viên, nắm tình hình khai thác thủy hải sản trên biển Vịnh Bắc Bộ, thông tin cho bà con ngư dân biết về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; chức năng nhiệm vụ Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam; tuyên truyền về Công ước Luật Biển năm 1982 của Liên hợp quốc mà Việt Nam là thành viên; Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018; chủ quyền và bảo vệ chủ quyền đối với các vùng biển để ngư dân khi khai thác hải sản không vi phạm vùng biển nước ngoài; những điều ngư dân cần biết khi hoạt động làm ăn trên biển, đảo và tuyên truyền về kết thúc thời hạn thực hiện hiệp định nghề cá Việt Nam - Trung Quốc.

Đồng thời, tổ công tác đã vận động bà con, ngư dân sinh sống trên các vùng biển, đảo cung cấp thông tin về các loại vi phạm, tội phạm hoạt động phi pháp trên các vùng biển, địa bàn đơn vị đảm nhiệm.

Kết quả: Biên đội tuần tra đã đến 460 lượt tàu thuyền, gặp gỡ tuyên truyền hơn 1000 ngư dân, cấp phát 1300 tờ rơi các loại trong đó có Luật cảnh sát biển.

Theo đó,  Luật Cảnh sát biển Việt Nam được thông qua tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2019. Luật gồm 8 chương, 41 điều. Theo Điều 8 của Luật Cảnh sát biển Việt Nam, nhiệm vụ của Cảnh sát biển Việt Nam được quy định như sau:

Thu thập thông tin, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình để đề xuất chủ trương, giải pháp, phương án bảo vệ an ninh quốc gia và thực thi pháp luật trên biển; nghiên cứu, phân tích, dự báo, tham mưu với cấp có thẩm quyền ban hành chính sách, pháp luật về bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia, an ninh quốc gia trong vùng biển Việt Nam, bảo đảm trật tự, an toàn và đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên biển.

 

Bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia, an ninh, lợi ích quốc gia, dân tộc; bảo vệ tài nguyên, môi trường biển; bảo vệ tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân trên biển.

Đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn trên biển; tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn và tham gia khắc phục sự cố môi trường biển.

Tham gia xây dựng thế trận quốc phòng, an ninh và xử lý các tình huống quốc phòng, an ninh trên biển.

Thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

Tiếp nhận, sử dụng nhân lực, tàu thuyền và phương tiện, thiết bị kỹ thuật dân sự được huy động tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trong vùng biển Việt Nam.

Thực hiện hợp tác quốc tế trên cơ sở điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và thỏa thuận quốc tế có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Cảnh sát biển Việt Nam.

Thông qua công tác tuyên truyền lần này đã góp phần giúp nhân dân làm ăn, sinh sống trên biển, đảo; nêu cao ý thức trách nhiệm, tự giác chấp hành pháp luật Nhà nước; đồng thời nâng cao kiến thức pháp luật, những vấn đề liên quan đến bảo vệ chủ quyền biển, đảo; hiểu biết về chức năng, nhiệm vụ của Lực lượng Cảnh sát biển; những điều ngư dân cần biết trong quá trình khai thác hải sản tránh không để vi phạm vào vùng biển nước ngoài; tham gia xây dựng làng xã địa phương ven biển ổn định chính trị và phát triển ngày càng vững mạnh.

Qua đó, xây dựng tình đoàn kết quân dân, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, vận động nhân dân sinh sống trên các vùng biển đảo kịp thời cung cấp thông tin tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tình hình vi phạm, tội phạm trên các vùng biển địa bàn đơn vị đảm nhiệm.

H. Anh