Ban tổ chức đã tuyên truyền cho gần 500 cán bộ, nhân dân, giáo dân, ngư dân trên địa bàn xã Nghi Quang, Nghi Lộc, Nghệ An phát 600 tờ rơi tuyên truyền các nội dung về Lực lượng Cảnh sát Việt Nam, Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018; Luật Phòng, chống tác hại ma túy; chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không được quản lý (IUU); quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác tôn giáo…

Chương trình “Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc, tôn giáo” nhằm xây dựng cơ sở chính trị, phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng địa phương các xã, phường có đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào tôn giáo vững mạnh; góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết quân dân, góp phần tích cực trong xây dựng thế trận an ninh trên biển, bảo vệ chủ quyền lãnh hải, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.

Dưới đây là chùm ảnh về hoạt động này.

cảnh sát biển
cảnh sát biển
cảnh sát biển
 
cảnh sát biển
cảnh sát biển
cảnh sát biển
cảnh sát biển
cảnh sát biển
cảnh sát biển

N. Huyền