Luật cảnh sát biển
Phát tờ rơi tuyên truyền cho học sinh trường THCS Gia Luận (ảnh Huy Hoàng)


Ngày 29/5, Đoàn Đặc nhiệm PCTP ma túy số 1 đã tổ chức tuyên truyền về Luật Cảnh sát biển Việt Nam và tuyên tuyền phòng chống ma túy cho hơn 200 cán bộ, giáo viên, học sinh trường TH&THCS Gia Luận, huyện Cát Hải, TP. Hải Phòng.

Đây là hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên và học sinh trên địa bàn huyện đảo Cát Hải về chủ quyền an ninh biển, đảo; thiết thực đưa nội dung tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển vào học đường; thực hiện Chỉ thị của Tư lệnh Cảnh sát biển về triển khai tháng cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tệ nạn ma túy và kiểm soát tiền chất.

Tại buổi tuyên truyền, các đại biểu và các em học sinh đã được thông tin về tình hình an ninh chính trị, an toàn biển đảo thời gian gần đây; vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo Việt Nam; hiểu về sự cần thiết ban hành và những vấn đề cơ bản của Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018.

Theo đó, Luật Cảnh sát biển Việt Nam gồm 8 Chương, 41 Điều; được Quốc hội khóa 14 thông qua tại Kỳ họp thứ 6, ngày 19/11/2018; có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2019. Luật Cảnh sát biển Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo cơ sở pháp lý vững chắc để Cảnh sát biển Việt Nam thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán, an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc.

 

Luật Cảnh sát biển Việt Nam quy định cụ thể, chi tiết về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Cảnh sát biển Việt Nam; chế độ, chính sách đối với Cảnh sát biển Việt Nam; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; khẳng định Cảnh sát biển Việt Nam là lực lượng vũ trang nhân dân, lực lượng chuyên trách của Nhà nước, làm nòng cốt thực thi pháp luật và bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn trên biển. Đồng thời, khẳng định, Cảnh sát biển Việt Nam đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự thống lĩnh của Chủ tịch nước, sự thống nhất quản lý nhà nước của Chính phủ và sự chỉ đạo, chỉ huy trực tiếp của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. 

Theo quy định của Luật, Cảnh sát biển Việt Nam được tổ chức tập trung, thống nhất theo phân cấp từ Bộ Tư lệnh đến đơn vị cấp cơ sở. Hoạt động của Cảnh sát biển Việt Nam phải tuân thủ Hiến pháp và Pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; Chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh và xử lý hành vi vi phạm pháp luật; Kết hợp nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia, quản lý an ninh, trật tự, an toàn trên biển với phát triển kinh tế biển; Dựa vào Nhân dân, phát huy sức mạnh của Nhân dân và chịu sự giám sát của Nhân dân. Nhà nước xây dựng Cảnh sát biển Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; ưu tiên nguồn lực phát triển Cảnh sát biển Việt Nam. Cơ quan, tổ chức, công dân Việt Nam có trách nhiệm tham gia xây dựng Cảnh sát biển Việt Nam trong sạch, vững mạnh…

Cũng trong khuôn khổ buổi nói chuyện, đoàn công tác cũng đã thông tin một số nội dung cơ bản về cách nhận biết và phòng chống tác hại của ma túy đối với cộng đồng, từ đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của cán bộ, giáo viên, học sinh và nhân dân đối với sự nghiệp quản lý, bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc trong tình hình mới; cùng Lực lượng Cảnh sát biển góp phần xây dựng hình ảnh Việt Nam là quốc gia yêu chuộng hòa bình, là quốc gia ven biển, thành viên Công ước của Liên Hợp quốc về Luật biển năm 1982, có trách nhiệm thực hiện nghiêm chỉnh các cam kết quốc tế và sẵn sàng cùng cộng đồng quốc tế ứng phó các thách thức chung, hướng tới mục tiêu giữ gìn vùng biển ổn định, hội nhập và phát triển.

Song song đó, tổ tuyên truyền đã cấp, phát trên 200 tờ tơi, tờ gấp các loại; trao tặng 20 suất quà và 400 hộp sữa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Gia Luận, huyện Cát Hải với tổng trị giá gần 10 triệu đồng.

H. Anh