Luật cảnh sát biển Việt Nam
Nâng cao kiến thức pháp luật cho ngư dân ven biển Hải Phòng (Ảnh: Ngọc Chung) 

Chiều 11/6, Đoàn Trinh sát số 1 Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển phối hợp Đồn Biên phòng Đồ Sơn (Hải Phòng) tổ chức tuyên truyền pháp luật cho bà con ngư dân trên biển.    

Tổ tuyên truyền đã trực tiếp đến từng tàu, nhà bè, bến cá thông tin cho bà con ngư dân biết về tình hình biển, đảo; chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chức năng nhiệm vụ, Luật Cảnh sát biển Việt Nam; Công ước Luật biển năm 1982 của Liên Hợp quốc mà Việt Nam là thành viên.

Đáng chú ý, tổ công tác đã giới thiệu về Luật Cảnh sát biển Việt Nam. Theo đó, Luật đã thể chế hóa đường lối của Đảng về xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và Chiến lược phát triển kinh tế biển Việt Nam bền vững: “Cảnh sát biển Việt Nam là lực lượng vũ trang nhân dân, lực lượng chuyên trách của Nhà nước, làm nòng cốt thực thi pháp luật trên biển” - đây là điểm mới về vị trí của Cảnh sát biển Việt Nam;

Về nhiệm vụ, quyền hạn, Luật quy định 7 nhóm nhiệm vụ của Cảnh sát biển Việt Nam, trong đó bổ sung mới 2 nhiệm vụ, một là tham gia xây dựng thế trận quốc phòng, an ninh và xử lý tình huống quốc phòng, an ninh trên biển; hai là tiếp nhận, sử dụng nhân lực tàu thuyền và phương tiện, thiết bị kỹ thuật dân sự để bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền.

Luật cũng quy định 10 quyền hạn của Cảnh sát biển Việt Nam trên cơ sở tập hợp hoá các quy định trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện hành; bổ sung 3 quyền hạn mới cho Cảnh sát biển Việt Nam gồm: Sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ; Huy động người, tàu thuyền và phương tiện, thiết bị dân sự của cơ quan, tổ chức, công dân Việt Nam trong trường hợp khẩn cấp; Đề nghị tổ chức, cá nhân người nước ngoài hoạt động trong vùng biển Việt Nam hỗ trợ, giúp đỡ trong trường hợp khẩn cấp.

 

Về phạm vi hoạt động, Cảnh sát biển Việt Nam có phạm vi hoạt động trong vùng biển Việt Nam (khoản 1 Điều 11). Trong trường hợp vì mục đích nhân đạo, hòa bình, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, Cảnh sát biển Việt Nam được hoạt động ngoài vùng biển Việt Nam (khoản 2 Điều 11).

Về biện pháp công tác, Luật quy định rõ 7 biện pháp công tác Cảnh sát biển gồm: vận động quần chúng, pháp luật, ngoại giao, kinh tế, khoa học - kỹ thuật, nghiệp vụ, vũ trang để bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn trên biển theo quy định của pháp luật; Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam quyết định việc sử dụng các biện pháp công tác Cảnh sát biển, chịu trách nhiệm trước pháp luật và cấp trên về quyết định của mình. Đây là quy định mới, rõ ràng hơn so với Pháp lệnh năm 2008; khắc phục được bất cập của hệ thống pháp luật hiện hành đang chưa có quy định về biện pháp công tác Cảnh sát biển.

Về hoạt động, Cảnh sát biển Việt Nam thực hiện nhiều hoạt động có liên quan tới hạn chế quyền con người, quyền công dân. Cảnh sát biển Việt Nam đã thường xuyên sử dụng các quyền này để đấu tranh, ngăn chặn những hành vi xâm phạm vùng biển Việt Nam; khai thác thủy sản bất hợp pháp; nghiên cứu, thăm dò dầu khí, khoáng sản; buôn lậu, buôn bán, vận chuyển hàng hóa trái phép; buôn lậu ma túy trên biển; trấn áp cướp biển, cướp có vũ trang chống lại tàu thuyền.

Song song với tuyên truyền về Luật cảnh sát biển, tổ công tác cũng phổ biến các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, để cho ngư dân khi khai thác hải sản không vi phạm vùng biển nước ngoài; những điều ngư dân cần biết khi hoạt động làm ăn trên biển, đảo, đồng thời vận động bà con, ngư dân sinh sống trên các vùng biển, đảo cung cấp thông tin về các loại vi phạm, tội phạm hoạt động phi pháp trên các vùng biển đơn vị quản lý.

Kết quả từ tổ công tác cho thấy, trong dịp này tổ đã tuyên truyền tới 450 lượt tàu thuyền, gặp gỡ tuyên truyền hơn 1.000 ngư dân, đồng thời cấp phát 1.500 tờ rơi các loại cho bà con.

Việc làm này đã giúp bà con làm ăn, sinh sống trên biển đảo nêu cao ý thức trách nhiêm, tự giác chấp hành pháp luật Nhà nước, đồng thời nâng cao kiến thức pháp luật, những vấn đề liên quan đến bảo vệ chủ quyền biển, đảo … từ đó tham gia xây dựng làng xã địa phương ven biển ổn định chính trị và phát triển ngày càng vững mạnh.

Hải Phong