Luật cảnh sát biển,Cảnh sát biển
Tuyên truyền Luật cảnh sát biển Việt Nam cho nhân dân Hà Tĩnh


Chiều ngày 24/9, Hải đội 102/Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 phối hợp với Phòng Tư Pháp huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh tổ chức tuyên truyền về Luật Cảnh sát biển Việt Nam cho cán bộ, tuyên truyền viên cơ sở và ngư dân xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

Tại buổi tuyên truyền báo cáo viên đã tuyên truyền về nội dung Luật Cảnh sát biển Việt Nam; Những điều ngư dân Việt Nam cần biết về chống khai thác IUU; Nghị định số 71/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển nước CHXHCN Việt Nam. Cùng với đó, tổ tuyên truyền Hải đội 102 đã tiến hành cấp phát trên 150 tờ rơi, sách về Luật Cảnh sát biển Việt Nam, nội dung về chống khai thác IUU.

Thông qua buổi tuyên truyền đã góp phần nâng cao kiến thức cho cán bộ, tuyên truyên viên cở sở về Luật Cảnh biển Việt Nam làm cơ sở để tiếp tục triển khai tuyên truyền Luật Cảnh sát biển Việt Nam cho các tầng lớp nhân dân trong thời gian tới; đồng thời giúp bà con ngư dân hiểu rõ kiến thức pháp lý về biển, đảo, về khai thác, đánh bắt hải sản trên biển góp phần nâng cao ý thức giữ gìn bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Luật Cảnh sát biển Việt Nam gồm 8 Chương, 41 Điều, có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2019.

Đây là văn bản quy phạm pháp luật có giá trị pháp lý cao nhất, có ý nghĩa chính trị và tầm quan trọng đặc biệt; là nền tảng pháp lý vững chắc, chuyên biệt trong hệ thống pháp luật để Lực lượng Cảnh sát biển xây dựng, phát triển theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; tạo cơ sở nâng cao hiệu quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ Cảnh sát biển, đáp ứng yêu cầu quản lý, bảo vệ biển đảo của Tổ quốc trong tình hình mới.

Theo đó, Cảnh sát biển Việt Nam là lực lượng chuyên trách của Nhà nước thực hiện chức năng quản lý về an ninh, trật tự, an toàn và bảo đảm việc chấp hành pháp luật của Việt Nam và điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên trên các vùng biển và thềm lục địa của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

 

Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam có 5 nhóm nhiệm vụ chính sau:

Bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của quốc gia trên biển. Kiểm tra, kiểm soát để bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán; giữ gìn an ninh trật tự, an toàn; bảo vệ tài nguyên, phòng chống ô nhiễm môi trường; phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh chống các hành vi vi phạm pháp luật trên các vùng biển của VN

Đấu tranh giữ gìn an ninh trật tự, đấu tranh chống buôn lậu và gian lận thương mại trên biển. Quản lý về an ninh trật tự, an toàn và bảo đảm việc thực thi pháp luật trên tất cả các vùng biển của Việt Nam.

Đẩy mạnh quan hệ hợp tác quốc tế, xây dựng thế trận quốc phòng –an ninh trên biển. Hợp tác quốc tế để giữ gìn an ninh, trật tự, hoà bình và ổn định trên các vùng biển.

Bảo đảm an toàn, cứu hộ, cứu nạn, phòng chống ô nhiễm môi trường. Thu thập, tiếp nhận thông tin, xử lý kịp thời và thông báo cho cơ quan chức năng có liên quan theo quy định của pháp luật; tham gia tìm kiếm, cứu nạn, khắc phục sự cố trên biển và thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường biển.

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân hoạt động trên biển. Tham gia tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân hoạt động trên biển; phối hợp với các lực lượng khác bảo vệ tài sản của nhà nước, tính mạng, tài sản của người và phương tiện hoạt động hợp pháp trên các vùng biển và thềm lục địa Việt Nam.

Phạm vi hoạt động của lực lượng cảnh sát biển Việt Nam trong vùng nội thủy, lãnh hải, vùng nước cảng biển, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, Cảnh sát biển VN có trách nhiệm thực hiện, phối hợp với các lực lượng khác thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật. Quy chế phối hợp hoạt động, trách nhiệm cụ thể của các lực lượng do Chính phủ quy định.

 H. Anh