Quang cảnh buổi lễ đoán nhận danh hiệu...

Theo báo cáo nhanh tại buổi lễ, TP Uông Bí thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới tại 2 xã là Điền Công và Thượng Yên Công vào năm 2011. Đến năm 2016, 2 xã này đạt chuẩn NTM.

Theo UBND TP Uông Bí, trong 3 năm liên tiếp Điền Công và Thượng Yên Công đạt chuẩn NTM theo tiêu chí nâng cao. Ngày 17/10 vừa qua, TP Uông Bí tiếp tục được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Xuất phát điểm xây dựng NTM của Uông Bí có nhiều lợi thế. 2 xã Điền Công và Thượng Yên Công đã có 9/24 tiêu chí tiệm cận với tiêu chí NTM.

Tuy nhiên 2 xã này vẫn có nhiều khó khăn như: cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, hạ tầng kỹ thuật còn ở mức độ thấp, thiếu đồng bộ; một bộ phận người dân còn trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư của nhà nước; việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi còn thụ động, lúng túng; tập quán canh tác, cách thức sản xuất còn nhỏ lẻ, phân tán, manh mún, thu nhập bấp bênh, tỷ lệ hộ nghèo cao…

Từ đặc thù khó khăn, thuận lợi của 2 xã, TP Uông Bí đã đổi mới cách hỗ trợ về hạ tầng kỹ thuật, phát triển sản xuất, nâng cao dân trí, thay đổi nếp sống… Cùng với đó, Uông Bí cũng đã kịp thời ban hành Nghị quyết, Chương trình hành động; thành lập Ban Chỉ đạo, Ban xây dựng nông thôn mới.

Trong 8 năm từ 2011 đến 2018, nhân dân TP Uông Bí đã đóng góp trên 95,1 tỷ đồng (chiếm 18,1%) trong tổng số gần 527 tỷ đồng vốn huy động xây dựng NTM trên địa bàn.

 

Về phát triển sản xuất, thành phố đã chỉ 29,7 tỷ đồng từ ngân sách các cấp để hỗ trợ ứng dụng KHCN; đồng thời doanh nghiệp, hộ dân tự đầu tư 90,2 tỷ đồng, triển khai gần 50 dự án, mô hình theo hướng sản xuất hàng hóa.

Những trợ lực kịp thời của chính quyền đã tạo tiền đề để người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm, hướng canh tác, phát triển sản xuất theo hình thức liên kết, hợp tác, mang lại hiệu quả bền vững.

Hiện trên địa bàn 2 xã này đã có 4 HTX, 3 tổ hợp tác dịch vụ thương mại; 3 hội nghề nghiệp; 6 trang trại doanh thu khoảng trên 10 tỷ đồng/năm; 10 gia trại chăn nuôi gia súc gia cầm, nuôi trồng thủy sản và trồng trọt; 12 cơ sở sản xuất kinh doanh hàng năm cho thu nhập trên 12 tỷ đồng; 1 cơ sở sản xuất... tạo công ăn việc làm ổn định, tăng thu nhập cho người dân địa phương.

Đến nay, thu nhập bình quân khu vực nông thôn của TP Uông Bí tăng gấp 2,5 lần so với trước khi xây dựng NTM (từ 18,96 triệu đồng/người vào năm 2010 lên 42,3 triệu đồng/người vào năm 2018). Tỷ lệ hộ nghèo tại Xã Thượng Yên Công giảm từ 9,56% năm 2010 xuống còn 0,88% năm 2018; tại Xã Điền Công giảm từ 8,52% xuống 0,17%.

 
Việt Dũng - Phương Liên