Mới đây, tỉnh Cao Bằng đã thông tin về dự án “An toàn trên mạng - Giai đoạn 2”. Theo đó, với mục tiêu chung là trẻ em trai và trẻ em gái trên địa bàn triển khai dự án được bảo vệ khỏi những bạo lực trên mạng thông qua một hệ thống bảo vệ trẻ em được tăng cường và nâng cấp.

an toàn mạng,trẻ em xem mạng
Ảnh minh hoạ. 
 

Dự án An toàn mạng giai đoạn 2 hướng tới 3 mục tiêu cụ thể gồm: Cán bộ giáo viên, đoàn viên thanh niên, các thủ lĩnh trẻ ở địa phương được nâng cao năng lực tập huấn an ninh mạng; tập huấn cho trẻ ngoài trường học; Cán bộ bảo vệ trẻ em và cán bộ thực thi pháp luật được trang bị để hỗ trợ nạn nhân thoát nạn sau bạo lực trực tuyến; Thiết lập 1 mạng lưới trẻ em trực tuyến. Nội dung dự án cũng đề cập tới các bên tham gia như: Vai trò của Sở/ phòng Giáo dục, và trường học; vai trò của Đoàn Thanh niên; Vai trò của Phòng Văn hóa – Thông tin và Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội. Cách thức liên hệ triển khai dự án tại địa phương. Trên cơ sở các nội dung đưa ra tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận, trao đổi làm rõ một số nội dung dự án đề cập.
 
Về thời gian và kinh phí thực hiện: Giai đoạn 2  của dự án an toàn trên mạng sẽ được triển khai trong 3 năm từ năm 2021 đến tháng 6/2024 với tổng ngân sách 6,7 tỷ đồng, được triển tại 4 tỉnh, thành gồm: Cao Bằng, Bắc Kạn, Hòa Bình và thành phố Hà Nội.

Đối với tỉnh Cao Bằng dự án sẽ triển khai tại 02 địa phương là: Thành phố Cao Bằng, huyện Quảng Hòa và 6 xã dự án với kinh phí trên 1,4 tỷ đồng. Riêng tại thành phố, dự án sẽ triển khai thực hiện tại các trường THCS, THPT trên với tổng kinh phí thực hiện 600 triệu đồng.

Khánh Chi