Thống kê của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, toàn tỉnh hiện có trên 214.800 trẻ dưới 16 tuổi, trong đó trên 8.100 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt. Tình trạng trẻ em bị bạo lực, xâm hại, tai nạn thương tích vẫn còn xảy ra, nhất là vùng dân tộc thiểu số. Trong năm 2020, toàn tỉnh xảy ra 16 vụ xâm hại trẻ em và 3.408 ca trẻ em bị tai nạn thương tích, trong đó tử vong 78 ca.
 
Trước thực tế đó, thời gian qua, công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Trẻ em đã được tăng cường, đẩy mạnh ở các cấp, các ngành, đặc biệt là ở cơ sở và được lồng ghép với nhiều nội dung phong phú liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên đã liên tục tổ chức các hội thảo cấp tỉnh cho 350 đại biểu về triển khai quy trình phối hợp liên ngành về bảo vệ trẻ em; tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực về công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em cho 863 cán bộ bảo vệ trẻ em các cấp và cộng tác viên; thực hiện tốt mô hình ngôi nhà an toàn “trường học an toàn” và cộng đồng an toàn, phòng, chống Covid-19 cho trẻ em; tổ chức 376 buổi truyền thông tại cộng đồng cho 4.296 lượt về kiến thức kỹ năng nuôi dạy, chăm sóc trẻ theo phương pháp kỷ luật tích cực, phòng, chống Covid-19 tại 3 huyện (Tuần Giáo, Điện Biên Đông và Tủa Chùa).

Từ đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức trong cán bộ, nhân dân và sự đồng thuận trong xã hội về công tác bảo vệ trẻ em; nâng cao nhận thức và kỹ năng bảo vệ trẻ em, vận động toàn xã hội cùng thực hiện mục tiêu bảo vệ trẻ em.

 
an toàn,mạng xã hội
Xây dựng môi trường an toàn cho trẻ em từ thực tế tới internet

Không chỉ nỗ lực xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em. Công tác chăm sóc và hỗ trợ, bảo vệ trẻ em trên không gian mạng cũng được Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên hết sức chú ý.
 
Trong khi Luật Trẻ em và các văn bản pháp luật liên quan quy định rất rõ về trách nhiệm bảo vệ trẻ trên môi trường mạng internet. Thực tế, có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng trẻ em bị xâm hại trên môi trường mạng; trong đó, nguyên nhân chính là do nhiều trẻ chưa được gia đình, nhà trường quan tâm đúng mức.  
 
Đến nay nhận thức, hiểu biết của cộng đồng nói chung, các bậc phụ huynh nói riêng về vấn đề này còn nhiều hạn chế, dẫn tới chủ quan, lơ là trong việc bảo vệ con em mình trước những mối nguy hiểm từ môi trường mạng. Cùng với đó, công tác bảo vệ trẻ em của cơ quan chức năng trên môi trường mạng cũng chưa toàn diện và chặt chẽ. Trẻ em chưa trang bị đầy đủ nhận thức về nguy cơ tiềm tàng của internet, mạng xã hội an toàn...
 
Hàng năm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với các ban, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh thực hiện Tháng hành động vì trẻ em. Qua đó, đã gửi nhiều thông điệp tới cộng đồng, đặc biệt là các bậc phụ huynh về việc quan tâm và tạo môi trường yêu thương cho trẻ. Cùng với đó, Sở phối hợp cùng Tỉnh đoàn thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền cho trẻ em kiến thức về sử dụng internet, mạng xã hội hiệu quả và lồng ghép trong các hoạt động hè cho thiếu nhi.
 
Đồng thời, tăng cường triển khai các hoạt động lành mạnh trên mạng xã hội cho thiếu nhi tham gia nhằm tạo sân chơi bổ ích, giúp các em có môi trường vui chơi, giải trí, học tập trên mạng.
 
Trong Chương trình bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021 - 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt một trong những mục tiêu của chương trình là truyền thông đến toàn xã hội, tập trung vào các đối tượng là cha, mẹ, giáo viên, người chăm sóc trẻ về kiến thức, kỹ năng hỗ trợ, định hướng trẻ em tương tác an toàn, lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng...

Trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0, nhu cầu sử dụng internet, mạng xã hội là tất yếu trong xu thế toàn cầu hóa. Vì vậy, để bảo vệ trẻ em khi tham gia môi trường mạng, bên cạnh sự vào cuộc của các cơ quan chức năng thì vai trò của gia đình vô cùng quan trọng.  Xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em là trách nhiệm, nghĩa vụ và cũng là tình cảm của mỗi cá nhân và cộng đồng. Từ sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong việc chăm sóc, giáo dục, dạy dỗ sẽ tạo môi trường tốt để trẻ học tập, tu dưỡng, rèn luyện và trưởng thành.

K.Chi