Với mục tiêu đến năm 2025, 100% các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và các cơ sở bảo vệ, nuôi dưỡng trẻ em định kỳ tổ chức chương trình tuyên truyền, giáo dục kiến thức, kỹ năng cần thiết cho trẻ em để tham gia môi trường mạng an toàn. 100% trẻ em là nạn nhân bị xâm hại trên môi trường mạng được hỗ trợ, can thiệp khi có yêu cầu từ bản thân trẻ em hoặc từ người thân, cộng đồng xã hội. Phấn đấu 100% tổ chức, cá nhân khi bị tố giác, phát hiện vi phạm quy định pháp luật đối với trẻ em trên môi trường mạng bị xử lý theo quy định của pháp luật.
 
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hà Giang đề ra nhiều giải pháp. Trong đó, đối với giải pháp về truyền thông nâng cao nhận thức và trang bị kỹ năng, tỉnh sẽ đẩy mạnh các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức, đổi mới cách thức nội dung theo hướng gần gũi, sinh động để thu hút trẻ thông qua ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông, qua mạng Internet và mạng xã hội.

trẻ em,bảo vệ trẻ
Hà Giang đưa ra nhiều giải pháp bảo vệ trẻ em trên không gian mạng

Tăng cường hiển thị trên các kênh truyền hình số điện thoại Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111 tiếp nhận thông tin báo cáo xâm hại trẻ em và địa chỉ liên hệ của các trung tâm, tổ chức tư vấn, cứu trợ khẩn cấp.

 

Đẩy mạnh các hình thức tư vấn hỗ trợ trẻ em thông qua tư vấn học đường; phát triển các chương trình, hình thức giáo dục dành cho đối tượng trẻ em không đến trường thông qua hệ thống bảo vệ trẻ em tại cộng đồng, các tổ chức xã hội, tổ dân phố.

Khuyến khích, thúc đẩy gia đình, cha mẹ, người chăm sóc trẻ, giáo viên, chủ động, thường xuyên cập nhật kiến thức, phương pháp hướng dẫn trẻ các kỹ năng tự bảo vệ mình, tìm hiểu thông tin và khả năng tự phát hiện, tố cáo hành vi có nguy cơ xâm hại khi tham gia môi trường mạng.

Tỉnh Hà Giang sẽ thiết lập các kênh thông tin thân thiện để tiếp nhận phản ánh về các hình ảnh, video, nội dung xâm hại trẻ em trên môi trường mạng theo hướng tích hợp thành một đầu mối duy nhất; có cơ chế kết nối để các nhà cung cấp dịch vụ Internet có thể tích hợp chế độ báo cáo tự động về các nội dung nguy hại, xâm hại trẻ em trên môi trường mạng về cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Phối hợp triển khai các giải pháp kỹ thuật nhằm kết nối, chia sẻ dữ liệu, thu thập, phân tích thông tin, giám sát việc tuân thr chặn lọc, gỡ bỏ các nội dung xâm hại trẻ em trên môi trường mạng.

K.Chi