Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, dù trong năm qua, ngành phải tập trung nhân lực cho phòng chống dịch nhưng công tác khám chữa bệnh tại các bệnh viện của thành phố cũng được quan tâm, triển khai thực hiện với nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả.

Trong đó, thực hiện nghiêm công tác khám sàng lọc, phân luồng, cách ly, chuyển tuyến người nghi nhiễm Covid-19; phân tuyến điều trị cho các bệnh viện theo các cấp độ diễn biến của dịch; phân công một số bệnh viện tuyến cuối tiếp nhận và điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19.

Cùng với đó, đẩy mạnh phát triển, nâng cao chất lượng trong khám chữa bệnh, dịch vụ y tế, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh.

Đặc biệt, về công tác phát triển y tế cơ sở, hiện nay 100% xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã. Các TTYT cũng đã xây dựng kế hoạch, phương án triển khai thực hiện mô hình trạm y tế lưu động trong bối cảnh dịch Covid-19.

Cùng với đó, Sở Y tế Hà Nội cũng đã ban hành kế hoạch về việc tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của trạm y tế theo nguyên lý y học gia đình trên địa bàn thành phố…

Việc tổ chức quản lý sức khỏe nhân dân do các trạm y tế phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể xã, phường thực hiện, đến nay đã có trên 82% người dân được lập hồ sơ sức khỏe.

 

Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà cho biết, thời gian tới, thành phố tiếp tục tập trung cho công tác phòng chống dịch Covid-19, chủ động, sẵn sàng ứng phó nhanh, kịp thời, đáp ứng hiệu quả trước mọi diễn biến của dịch.

Duy trì các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong trạng thái bình thường mới, “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” theo chỉ đạo của Trung ương và thành phố. Các đơn vị trong toàn ngành tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chuyên môn, phát triển các kỹ thuật tiên tiến và hiện đại trong khám và điều trị tại các bệnh viện của thành phố.

Đặc biệt, cần quan tâm, chú trọng đến đầu tư phát triển hệ thống y tế cơ sở, có những giải pháp phù hợp, cụ thể để thu hút người bệnh đến thăm khám và điều trị nhằm giảm tải cho những bệnh viện tuyến trên.

“Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành y tế, triển khai quản lý bằng phần mềm tại tất cả các đơn vị nhằm nâng cao công tác quản lý nhà nước về hoạt động chuyên môn”, đồng chí Trần Thị Nhị Hà nhấn mạnh.

Cùng với đó, tiếp tục đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao tại các đơn vị, bệnh viện của thành phố góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh; công tác rà soát, tổ chức sắp xếp lại bộ máy tại các đơn vị trong ngành y tế được triển khai thường xuyên nhằm xây dựng hệ thống y tế hoạt động một cách có hiệu quả.

N. Huyền