Đề án nâng cao năng lực hệ thống y tế, tăng cường chất lượng bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021 – 2025 đã tập trung đánh giá thực trạng của hệ thống y tế công lập hiện nay của tỉnh về tổ chức bộ máy, nhân lực, y tế dự phòng, an toàn thực phẩm, khám chữa bệnh, phục hồi chức năng, dân số, dược, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị… Qua đó, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp làm cơ sở triển khai, thực hiện với mục tiêu lớn nhất là nâng cao chất lượng, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

quảng ninh,bệnh nhân
Phẫu thuật cho bệnh nhi tại BV Sản Nhi Quảng Ninh. 

Đối với y tế cơ sở, phải đảm bảo người dân được tiếp cận nhanh nhất, hiệu quả nhất từ xa, từ sớm, từ cơ sở nếu dịch bệnh xảy ra, nhất là 2 đối tượng bảo vệ trọng điểm là đối tượng trên 50 tuổi có bệnh nền và học sinh dưới 18 tuổi chưa được tiêm.

 

Y tế dự phòng phải là nòng cốt của nòng cốt, phải được tăng cường thông qua đầu tư trang thiết bị và tổ chức nguồn lực hợp lý, hiệu quả. Quan tâm hệ thống y tế điều trị và đặc biệt bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ y tế để sẵn sàng đáp ứng nhiệm vụ phòng, chống dịch.

Cùng với tập trung công nghệ thông tin, ưu tiên nâng cao trình độ quản trị bệnh viện, quản trị nguồn nhân lực, quản trị trang thiết bị và các mô hình khám chữa bệnh, đầu tư hợp lý từ ngân sách nhà nước phù hợp với khả năng cân đối kết hợp với huy động tối đa xã hội hóa, đảm bảo bình đẳng giữa y tế trong và ngoài nhà nước.

Nâng chất lượng chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân trong tình hình mới, trọng tâm là nâng cao tuổi thọ trung bình, giảm nhanh tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng, thể thấp còi dưới 5 tuổi, giảm tỷ lệ béo phì, nâng chiều cao trung bình của thanh niên Quảng Ninh 18 tuổi, giảm tỷ lệ tử vong trẻ em dưới 5 tuổi, dưới 1 tuổi; quản trị được các trường hợp bệnh không lây nhiễm trong vùng đồng bào dân tộc miền núi, biên giới, hải đảo từ xa, từ sớm, từ cơ sở; phát triển mạnh mẽ mô hình bác sỹ gia đình gắn với y tế cơ sở; phát triển nhanh dịch vụ y tế chất lượng cao bằng nguồn lực từ cơ sở để người dân được thụ hưởng tốt nhất, tiếp cận nhanh nhất, chất lượng tốt nhất với giá cả dịch vụ hợp lý. Việc chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân trong tình hình mới, cần quan tâm hơn đến đội ngũ công nhân lao động ngành than.

K.Chi