Đây là các con số cụ thể sẽ được triển khai trong Dự án “Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ tuyến y tế cơ sở” tỉnh Bắc Kạn năm 2021 vừa được UBND tỉnh phê duyệt vào đầu tháng 9.

Theo Kế hoạch, các mục tiêu cụ thể của Dự án cần đạt được trong năm 2021 gồm:

Đầu tư xây mới 9 trạm y tế xã và sửa chữa, nâng cấp 11 trạm y tế xã của tỉnh Bắc Kạn, hỗ trợ hoàn thiện Tiêu chí quốc gia về y tế xã của 20 trạm y tế xã;

Cung cấp trang thiết bị thiết thực, bao gồm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin cho các trạm y tế xã nhằm góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế tuyến cơ sở;

Năm 2021,Bắc Kạn xây mới,cải tạo,sửa chữa 20 trạm y tế xã
Năm 2021, Bắc Kạn xây mới, cải tạo, sửa chữa 20 trạm y tế xã

Đào tạo nhằm nâng cao năng lực và chất lượng nguồn nhân lực y tế cơ sở về các nội dung chuyên môn bao gồm: Quản lý điều trị bệnh tăng huyết áp, đái tháo đường; Sàng lọc phát hiện sớm ung thư cổ tử cung; Người đỡ đẻ có kỹ năng; Cập nhật chuyên môn cho cô đỡ thôn bản; Quản lý y tế cho lãnh đạo trạm Y tế và cán bộ trung tâm y tế; Thống kê y tế;

 

Triển khai hỗ trợ các hoạt động tại trạm y tế xã bao gồm: Chăm sóc sức khỏe ban đầu; tiêm chủng phòng bệnh; phòng, chống bệnh, dịch; giám sát và kiểm tra phát hiện sớm một số bệnh không lây nhiễm như tim mạch, ung thư, đái tháo đường; khám chữa bệnh… theo nguyên lý y học gia đình và xây dựng 1 - 3 mô hình trạm y tế xã điểm theo hướng dẫn của Bộ Y tế;

Tham gia nghiên cứu xây dựng, áp dụng một số chính sách nhằm tăng cường dịch vụ chăm sóc sức khỏe và khám chữa bệnh tại trạm y tế xã và kết nối với trung tâm y tế huyện đa chức năng và y tế tuyến trên;

Triển khai các hoạt động liên quan đến Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số thuộc Dự án “Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở” trên địa bàn tỉnh;

Tổ chức rà soát, điều chỉnh, bổ sung công tác chuẩn bị đầu tư một số trạm y tế xã (giai đoạn 2).

Tổng kinh phí dự kiến giải ngân trong năm 2021 là 35,392 tỷ đồng; trong đó, vốn ngân sách Trung ương giao là 28,571 tỷ đồng; vốn đối ứng của địa phương 5 tỷ đồng và vốn Ban Quản lý Dự án là 1,821 tỷ đồng.

H. Anh