Theo đó, công tác giáo dục, truyền thông nâng cao nhận thức và trang bị kỹ năng cho gia đình, bản thân trẻ được thành phố đưa ra hàng đầu.

Trong thời gian triển khai thực hiện chương trình, UNBD thành phố sẽ tăng cường tổ chức các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng trên địa bàn thành phố; đổi mới cách thức, nội dung công tác truyền thông theo hướng gần gũi, sinh động để thu hút trẻ em, thông qua ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông, mạng Internet và mạng xã hội. Tăng cường hiển thị trên các cổng thông tin truyền thông của thành phố số điện thoại Tổng đài tư vấn bảo vệ trẻ em của Quốc gia (111), của tỉnh (18008079) và địa chỉ liên hệ của các trung tâm, tổ chức tư vấn, cứu trợ khẩn cấp.

Lồng ghép vào các chương trình giáo dục các nội dung trang bị kiến thức, nâng cao nhận thức về môi trường mạng cho trẻ em và kỹ năng cơ bản khi tham gia sử dụng Internet, cách thức tìm kiếm sự hỗ trợ khi bị xâm hại trên môi trường mạng; tuyên truyền “bộ kỹ năng số” cơ bản cho trẻ em theo độ tuổi; đẩy mạnh các hình thức tư vấn hỗ trợ trẻ em thông qua tư vấn học đường. Phát triển các chương trình, hình thức giáo dục dành cho đối tượng trẻ em không đến trường học thông qua hệ thống bảo vệ trẻ em tại cộng đồng, các tổ chức xã hội.

không gian mạng,trẻ em
Ảnh minh hoạ. 

Khuyến khích, thúc đẩy gia đình, cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em, giáo viên, phóng viên, biên tập viên, nhà báo chủ động, thường xuyên cập nhật kiến thức, phương pháp hướng dẫn trẻ các kỹ năng bảo vệ mình, tìm hiểu thông tin và khả năng tự phát hiện, tố cáo các hành vi có nguy cơ xâm hại khi tham gia môi trường mạng. Tăng cường công tác truyền thông, đặc biệt đối với các hình thức truyền thông trên Internet về quyền trẻ em và trách nhiệm bảo vệ, hỗ trợ trẻ em trên môi trường mạng.

Ngoài ra, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm cũng tăng cường triển khai các biện pháp, giải pháp kỹ thuật, ứng dụng công nghệ.

Kết nối, sử dụng các kênh thông tin tiếp nhận phản ánh về các hình ảnh, video, nội dung xâm hại trẻ em trên môi trường mạng theo hướng tích hợp thành một đầu mối duy nhất.

 

Phối hợp, đưa vào sử dụng trong ngành giáo dục và đào tạo các phần mềm, ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông, các kho học liệu, xuất bản phẩm điện tử nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập trên môi trường mạng, đồng thời quản lý tốt việc học sinh truy cập mạng, đổi mới cách thức tương tác giữa nhà trường với gia đình và học sinh; góp phần thực hiện chuyển đổi số một cách an toàn trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Chủ động, phát hiện các nội dung xâm hại trẻ em trên môi trường mạng, đồng thời báo cáo cơ quan có thẩm quyền để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật hoặc phối hợp với cơ quan chức năng ở Trung ương yêu cầu ngăn chặn, gỡ bỏ thông tin vi phạm.

Khuyến khích, kêu gọi các doanh nghiệp công nghệ số, nội dung số, truyền thông số trên địa bàn thành phố phát triển, làm chủ các công nghệ bảo vệ, hỗ trợ trẻ em trên môi trường mạng và các ứng dụng, nội dung giúp trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng.

Vai trò của pháp luật cũng vô cùng quan trọng, theo đó, trong thời gian này thành phố tập trung nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ để đáp ứng yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ, kịp thời ứng phó với các vấn đề liên quan đến trẻ em trên môi trường mạng. Tham gia vào các mạng lưới bảo vệ, hỗ trợ trẻ em trên môi trường mạng nhằm chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ hoạt động nâng cao năng lực, nhận thức, tư vấn, hỗ trợ triển khai các giải pháp, biện pháp hành chính, kỹ thuật cho mỗi thành viên và tới cộng đồng xã hội về vấn đề bảo vệ, hỗ trợ trẻ em trên môi trường mạng.

Phối hợp tổ chức các chương trình tập huấn, nâng cao năng lực, cập nhật kiến thức, công nghệ, kỹ năng tư vấn, hỗ trợ tâm lý cho lực lượng thực thi pháp luật cán bộ làm công tác bảo vệ trẻ em, điều tra tội phạm và truy tố, xét xử để kịp thời nắm thông tin, tình hình thế giới, đặc biệt là xu hướng công nghệ đối với vấn đề ngăn ngừa, xử lý các vụ lạm dụng, xâm hại trẻ em trên môi trường mạng.

Dự kiến, kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí trong dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm của các cơ quan, đơn vị và địa phương theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành; sự đóng góp, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân, các nguồn vốn hợp pháp khác.

Khánh Chi