Để thực hiện nhiệm vụ Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021 - 2025 Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu các địa phương trong tỉnh thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung về phòng, chống xâm hại trẻ em, các Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về phòng, chống tội phạm xâm hại tình dục trẻ em trên mạng xã hội và các văn bản liên quan khác.

Cùng với đó là đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền trên các nền tảng mạng xã hội, hệ thống thông tin cơ sở và các phương tiện truyền thông các nội dung liên quan đến công tác giáo dục, trang bị kiến thức, nâng cao nhận thức về môi trường mạng cho trẻ em. Khuyến khích, vận động gia đình, cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em chủ động, thường xuyên cập nhật kiến thức, phương pháp hướng dẫn trẻ các kỹ năng tự bảo vệ mình, tự phát hiện, tố cáo các hành vi có nguy cơ xâm hại khi tham gia môi trường mạng.

không gian mạng,bảo vệ trẻ em
Ảnh minh họa
 

Bên cạnh đó là tăng cường phổ biến số điện thoại đường dây nóng Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em số 111 tiếp nhận thông tin báo cáo xâm hại trẻ em và địa chỉ liên hệ của các trung tâm, tổ chức tư vấn, cứu trợ khẩn cấp của địa phương trên các báo điện tử, trang thông tin điện tử tổng hợp và hệ thống truyền thanh – truyền hình cấp huyện, xã.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tư pháp Thừa Thiên Huế có nhiệm vụ chủ động phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông triển khai có hiệu quả Chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021 - 2025” phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, địa phương.

Chỉ đạo triển khai, kiểm tra nội dung thực hiện tại các Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về tuyên truyền phòng, chống tội phạm xâm hại tình dục trẻ em trên mạng xã hội góp phần nâng cao trách nhiệm của cơ quan, chính quyền địa phương về công tác bảo vệ trẻ em, phòng ngừa bạo lực, xâm hại trẻ em trên môi trường mạng.

Hoàng Thanh