Theo đó, trẻ em ngày nay dùng các thiết bị số và Internet từ rất sớm. Đặc biệt, dịch Covid-19 khiến thời gian tiếp xúc với máy tính, điện thoại của các em nhiều hơn đáng kể. Vì vậy trước hết cần có những chương trình hướng dẫn trẻ các kiến thức, cảnh báo những nguy cơ trước khi cho chúng tiếp xúc với Internet, bao gồm cách bảo vệ thông tin cá nhân, nhận biết thông tin độc hại, biết trước tác hại của nghiện game, nghiện mạng... 

Để thực hiện nhiệm vụ “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021 - 2025” Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông của tỉnh phải chủ ttrì tổ chức thực hiện các hoạt động truyền thông về Chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021 - 2025”; lồng ghép triển khai các Kế hoạch về phòng, chống tội phạm xâm hại tình dục trẻ em trên mạng xã hội.

bảo vệ,trẻ em,không gian mạng
Ảnh minh họa
 

Cùng với đó là chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình, hệ thống thông tin cơ sở đẩy mạnh công tác truyền thông tới toàn xã hội; xây dựng tài liệu tuyên truyền, tổ chức cung cấp thông tin cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên, nhà báo hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin và bảo vệ trẻ em về hiện trạng vấn đề bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng và các xu hướng công nghệ để bảo vệ, hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng.

Xây dựng và triển khai các chương trình, hoạt động hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh phát triển sáng kiến, cung cấp các giải pháp kỹ thuật an toàn thông tin bảo vệ trẻ em tương tác an toàn trên môi trường mạng.

Tham mưu đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh khen thưởng kịp thời những cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thông tin, tuyên truyền bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng trên địa bàn tỉnh.

Hoàng Thanh