Theo đó, yêu cầu chú trọng trong công tác tuyên truyền, truyền thông, tận dụng ưu thế mạng xã hội trong việc chia sẻ, lan tỏa để tuyên truyền, giáo dục pháp luật về chăm sóc, bảo vệ trẻ em; các biện pháp, cách thức phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em; nhận diện đầy đủ để phòng tránh các thủ đoạn, hành vi xấu độc trên môi trường mạng hướng đến xâm hại tình dục trẻ em.

Việc triển khai kế hoạch được gắn với các chương trình, kế hoạch của UBND tỉnh về công tác phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em đến năm 2025 và các nội dung, chương trình khác được các sở, ngành, địa phương tổ chức thực hiện.

Xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ, kiểm soát thông tin tuyên truyền, truyền thông giữa các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức xã hội trong việc thực hiện kế hoạch này. Thường xuyên thay đổi nội dung, hình thức, biện pháp thực hiện trong công tác tuyên truyền, truyền thông cho phù hợp với đặc điểm của từng giai đoạn, từng đối tượng, từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

chăm sóc trẻ em
Thừa Thiên Huế: Tăng cường tuyên truyền bảo vệ trẻ em trên mạng xã hội

UBND tỉnh giao trực tiếp Sở Thông tin và truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các Trang thông tin điện tử tổng hợp, cơ quan báo chí đang hoạt động trên địa bàn tỉnh, Trung tâm Văn hóa thông tin và Thể thao các huyện, thị xã và Thành phố Huế tích cực tuyên truyền, truyền thông các nội dung về tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách giáo dục pháp luật về chăm sóc, bảo vệ trẻ em; các biện pháp, cách thức phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em để gia đình, nhà trường, cộng đồng hiểu rõ quyền, trách nhiệm của mình trong bảo vệ, chăm sóc, giáo dục đối với trẻ em; đồng thời, để chính các em được trang bị những kiến thức cơ bản về tự bảo vệ mình trước nguy cơ xâm hại tình dục.

 

Xây dựng phóng sự, tin tức tuyên truyền, truyền thông về phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em trên báo chí và mạng xã hội, tận dụng ưu thế của mạng xã hội, đăng tải rộng rãi trên các fanpage, trang Thông tin điện tử tổng hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương. Chủ trì tổ chức khảo sát, kiểm tra việc thực hiện để đánh giá thực trạng, kết quả, đồng thời đề ra phương thức, nội dung, giải pháp tổ chức tuyên truyền, truyền thông về phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em trên mạng xã hội hiệu quả, thiết thực trong giai đoạn tiếp theo.

Phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, kiểm soát các trang thông tin điện tử, trang mạng xã hội đăng tải các nội dung không lành mạnh, nội dung kích động, gây ảnh hưởng đến tâm lý, tính cách của trẻ em. Chủ trì khai thác, biên tập đăng tải thường xuyên những nội dung về kiến thức, kỹ năng cho trẻ em khi tham gia, ứng xử trên mạng xã hội; cập nhật, đăng tải cảnh báo những nội dung xấu, độc hại có ảnh hưởng đến trẻ em... để tổ chức tuyên truyền gắn với truyền thông, lồng ghép các nội dung khác ở cơ sở.

Song song với đó, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế cũng thường xuyên theo dõi, đăng tải các thông tin về trẻ em, phòng chống xâm hại tình dục trẻ em trên các trang thông tin điện tử của Ngành, của các trường học, trên fanpage của các trường.

Tổ chức và chỉ đạo các đơn vị giáo dục tổ chức các buổi tuyên truyền, truyền thông, hướng dẫn (seminar) cho học sinh tại các trường học trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế về tham gia và ứng xử trên mạng xã hội qua các buổi sinh hoạt tập thể đầu năm học, Tuần sinh hoạt công dân - học sinh, tiết học Giáo dục công dân, các buổi sinh hoạt ngoại khóa, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, câu chuyện dưới cờ, các hoạt Đoàn, Hội, Đội.

Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục thực hiện các biện pháp bảo vệ trẻ em; rà soát các tiêu chuẩn trường học bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em; tăng cường phổ biến, giáo dục kiến thức giới tính và kỹ năng phòng tránh bạo lực, xâm hại tình dục cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh; chủ động phát hiện các trường hợp học sinh có dấu hiệu bị bạo lực, xâm hại tình dục để kịp thời thông báo, cung cấp thông tin và phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền trong việc điều tra, xử lý các vụ việc xâm hại tình dục xảy ra. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục phối hợp, tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi, giáo dục, uốn nắn các học sinh có biểu hiện chán học, ham chơi; tạo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, phong phú, tạo nguồn cảm hứng cho các em học tập, sinh hoạt giải trí.

Khánh Chi