Chương trình có "mục tiêu kép" là: Bảo vệ bí mật đời sống riêng tư và ngăn chặn, xử lý các hành vi lợi dụng môi trường mạng để xâm hại trẻ em, trong đó đặc biệt chú trọng việc trang bị cho trẻ em kiến thức, kỹ năng phù hợp theo từng lứa tuổi (hệ miễn dịch số) để trẻ em tự nhận biết và có khả năng tự bảo vệ mình trên môi trường mạng; duy trì một môi trường mạng lành mạnh, phát triển hệ sinh thái các sản phẩm, ứng dụng Việt cho trẻ em học tập, kết nối, giải trí một cách sáng tạo.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu:

Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm chủ trì tổ chức thực hiện các hoạt động truyền thông về Chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021 - 2025”; lồng ghép triển khai các Kế hoạch về phòng, chống tội phạm xâm hại tình dục trẻ em trên mạng xã hội; chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình, hệ thống thông tin cơ sở đẩy mạnh công tác truyền thông tới toàn xã hội; xây dựng tài liệu tuyên truyền, tổ chức cung cấp thông tin cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên, nhà báo hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin và bảo vệ trẻ em về hiện trạng vấn đề bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng và các xu hướng công nghệ để bảo vệ, hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng.

trẻ em,môi trường mạng
Thừa Thiên Huế triển khai thực hiện Quyết định số 830/QĐ-TTg

Xây dựng và triển khai các chương trình, hoạt động hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh phát triển sáng kiến, cung cấp các giải pháp kỹ thuật an toàn thông tin bảo vệ trẻ em tương tác an toàn trên môi trường mạng.

Tham mưu đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh khen thưởng kịp thời những cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thông tin, tuyên truyền bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng trên địa bàn tỉnh.

Ủy ban nhân dân thành phố Huế, các thị xã và các huyện:

 

Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết của Quốc hội về phòng, chống xâm hại trẻ em; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021 - 2025”; các Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về phòng, chống tội phạm xâm hại tình dục trẻ em trên mạng xã hội và các văn bản liên quan khác.

Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền trên các nền tảng mạng xã hội, hệ thống thông tin cơ sở và các phương tiện truyền thông các nội dung liên quan đến công tác giáo dục, trang bị kiến thức, nâng cao nhận thức về môi trường mạng cho trẻ em. Khuyến khích, vận động gia đình, cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em chủ động, thường xuyên cập nhật kiến thức, phương pháp hướng dẫn trẻ các kỹ năng tự bảo vệ mình, tự phát hiện, tố cáo các hành vi có nguy cơ xâm hại khi tham gia môi trường mạng.

Tăng cường phổ biến số điện thoại đường dây nóng Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em số 111 tiếp nhận thông tin báo cáo xâm hại trẻ em và địa chỉ liên hệ của các trung tâm, tổ chức tư vấn, cứu trợ khẩn cấp của địa phương trên các báo điện tử, trang thông tin điện tử tổng hợp và  hệ thống truyền thanh – truyền hình cấp huyện, xã.

Báo Thừa Thiên Huế, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Công thông tin điện tử tỉnh: Chủ động xây dựng các hình thức tuyên truyền chuyên sâu về nhiệm vụ bảo vệ và chăm sóc trẻ em trên môi trường mạng như: chuyên trang, chuyên mục, phóng sự chuyên đề, tuyến bài tuyên truyền trọng điểm.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tư pháp chủ động phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông triển khai có hiệu quả Chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021 - 2025” phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, địa phương.

Chỉ đạo triển khai, kiểm tra nội dung thực hiện tại các Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về tuyên truyền phòng, chống tội phạm xâm hại tình dục trẻ em trên mạng xã hội góp phần nâng cao trách nhiệm của cơ quan, chính quyền địa phương về công tác bảo vệ trẻ em, phòng ngừa bạo lực, xâm hại trẻ em trên môi trường mạng.

K.Chi