Song, bên cạnh đó nó cũng đang đặt ra không ít những thách thức trong việc bảo vệ trẻ em, bởi môi trường không gian mạng đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ, rủi ro, mất an toàn đối với trẻ.

Để bảo vệ trẻ em trước những nguy cơ rủi ro trên môi trường mạng, đã có nhiều văn bản pháp lý với những mục quy định cụ thể như pháp luật bảo vệ trẻ em theo hệ thống 3 cấp độ: Phòng ngừa, hỗ trợ và can thiệp. Pháp luật điều chỉnh về bảo vệ trẻ em trên môi trường Internet cũng bao gồm 3 cấp độ đó.

Cụ thể, cấp độ phòng ngừa gồm các biện pháp bảo vệ được áp dụng đối với cộng đồng, gia đình và mọi trẻ em, nhằm nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, kiểm soát xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh, phù hợp với đối tượng trẻ em.

bảo vệ,trẻ em,không gian mạng
Ảnh minh họa
 

Cấp độ hỗ trợ gồm các biện pháp bảo vệ được áp dụng đối với trẻ có nguy cơ bị xâm hại trên môi trường mạng, nhằm kịp thời phát hiện, giảm thiểu hoặc loại bỏ nguy cơ gây tổn hại cho trẻ. Cấp độ can thiệp được quy định bao gồm các biện pháp áp dụng với trẻ em và gia đình của trẻ bị xâm hại nhằm ngăn chặn hành vi xâm hại.

Ngoài ra, các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng Internet thông thường phải chịu trách nhiệm hành chính, trách nhiệm dân sự và trách nhiệm hình sự: “Trong đó, trách nhiệm hình sự là loại trách nhiệm pháp lý nghiêm khắc nhất do toà án áp dụng đối với các chủ thể đã thực hiện hành vi xâm hại trẻ em trên môi trường mạng.

Chủ thể phải chịu trách nhiệm hình sự có thể phải gánh chịu các biện pháp chế tài pháp luật như cảnh cáo, phạt tiền, phạt tù có thời hạn, tù chung thân, tử hình… Điển hình nhất là hành vi xâm hại tình dục trẻ em qua mạng.

Với quyết tâm đẩy lùi những nguy cơ rủi ro đối với trẻ em trên không gian mạng cùng với sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành, sự kết hợp giữa sức mạnh của áp dụng công nghệ tiên tiến với kiến thức, kinh nghiệm về bảo vệ trẻ em hy vọng sẽ tạo nên một bước tiến mới giúp trẻ em Việt Nam được bảo vệ an toàn và phát triển lành mạnh, hạn chế tối đa tác động tiêu cực từ môi trường không gian mạng.

Hoàng Thanh