Thực trạng đó, đòi hỏi chúng ta phải chung tay xây dựng môi trường mạng lành mạnh, an toàn cho trẻ em. Theo đó, nhiệm vụ bảo vệ, hỗ trợ trẻ em trên môi trường mạng; trang bị cho trẻ em kiến thức, kỹ năng sống an toàn trên môi trường mạng là nhiệm vụ cấp thiết phải thực hiện ngay.

bảo vệ,trẻ em,không gian mạng
Ảnh minh họa

Nhấn mạnh sự cần thiết phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và các cơ quan, tổ chức trong công tác bảo vệ trẻ em được sống an toàn, được bảo vệ trên không gian mạng nhiều chuyên gia cho rằng các cơ quan quản lý nhà nước cần phối hợp tạo thành mạng lưới chặt chẽ để bảo vệ trẻ em, triển khai có hiệu quả các giải pháp bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.

 

Trong đó, tập trung khảo sát, đánh giá tác động của môi trường mạng; triển khai xây dựng, hướng dẫn về bộ tiêu chí bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. Xây dựng mạng lưới bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng để kết nối các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cùng hoạt động vì trẻ em.

Cùng với đó là tạo quy trình hài hòa để phòng ngừa, phát hiện, can thiệp, xử lý các hành vi xâm hại trẻ em trên môi trường mạng. Thông qua mạng lưới này, trẻ em sẽ dễ dàng lên tiếng, tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ, được bảo vệ an toàn khi bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị xâm hại trên môi trường mạng, tương tự quy trình hỗ trợ, can thiệp trẻ em có nguy cơ hoặc bị xâm hại trong đời thực.

Nâng cao hiểu biết về kiến thức, kỹ năng sử dụng không gian mạng an toàn để trẻ em tự bảo vệ mình, kịp thời tố giác hành vi xâm hại trên môi trường mạng là cách tốt nhất để tạo “tấm khiên” bảo vệ trẻ em trong bối cảnh công nghệ số phát triển như hiện nay.

Hoàng Thanh