Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh

Tỉnh Hà Giang có 11 huyện, thành phố, 193 xã, phường, thị trấn, 2.071 thôn, tổ dân phố; trong đó, có 7 huyện với 34 xã, thị trấn, 145 thôn, bản giáp biên giới Trung Quốc, 123 xã thuộc Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo (Chương trình 30a) của Chính phủ. Toàn tỉnh hiện có 19 dân tộc cùng sinh sống; trong đó, đồng bào Mông chiếm tỷ lệ cao nhất, 31,5% dân số toàn tỉnh, tiếp đến là dân tộc Tày (26%), Dao (15,4%), Kinh (12%)…

Với sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong thực hiện chính sách dân tộc, kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã có nhiều khởi sắc. Theo đó, thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 30,1 triệu đồng (tăng 6,8% so với năm 2019). Tỷ lệ hộ nghèo giảm 4,44% (năm 2019) xuống 22,29% (năm 2020); tỷ lệ hộ cận nghèo còn 15,33%. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo…

Nhằm tạo điều kiện hỗ trợ người dân vươn lên thoát nghèo bền vững, trong đó có đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, tỉnh Hà Giang đã được đầu tư 151,771 tỷ đồng để thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế (tiền giống, phân bón, chuyển đổi cây trồng), gồm: giống ngô, đậu tương, lạc, hồng không hạt, cây lê, cây dược liệu, phân bón, giống lợn, dê, bò, bồ câu... có năng suất và giá trị kinh tế cao; hỗ trợ làm chuồng trại chăn nuôi, tạo diện tích nuôi trồng thủy sản, mua giống trồng cỏ để chăn nuôi gia súc; tập huấn khuyến nông… cho gần 112.000 lượt hộ nghèo hưởng lợi; tổ chức dạy nghề cho 8.157 lao động nông thôn và hỗ trợ giống cây tam giác mạch để thu hút khách du lịch đến với các địa phương. Ngoài ra, tỉnh còn được hỗ trợ đầu tư 18,832 tỷ đồng, giao cho 7 huyện nghèo xây dựng 65 mô hình giảm nghèo nuôi trâu, bò, dê, lợn, gà đen theo hình thức luân chuyển và có thu hồi cho 1.546 hộ nghèo hưởng lợi.

Dân tộc
Thanh niên xã Tả Lủng, huyện Mèo Vạc giúp người dân hộ neo đơn thôn Há Chế chăm sóc ngô. Ảnh: Tâm Tâm

Không để ai bị bỏ lại phía sau

 

Từ đầu năm 2021 đến nay, Ngân hàng Chính sách xã hội tiếp tục thực hiện cho vay 13 chương trình tín dụng cho hộ nghèo, hộ chính sách, hộ nghèo người dân tộc thiểu số với 14.066 lượt khách hàng vay vốn, doanh số cho vay đạt 604,9 tỷ đồng. Tổng dư nợ đạt 3.469,1 tỷ đồng, với 95.564 khách hàng còn dư nợ.

Tiếp đó, Hà Giang cũng đã tập trung tuyên truyền, quảng bá, sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP và các sản phẩm tiêu biểu của tỉnh trên Sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Hà Giang. Tổ chức các phiên chợ đưa hàng Việt về huyện miền núi năm 2021; trưng bày, quảng bá, giới thiệu sản phẩm tại Trung tâm giới thiệu nông sản của tỉnh và điểm trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP và đặc sản tỉnh Hà Giang tại Hà Nội…

Đồng thời, hỗ trợ các doanh nghiệp hợp tác xã tiêu thụ sản phẩm cam sành tại thành phố Hà Giang và các siêu thị trên địa bàn thành phố Hà Nội. Hỗ trợ chương trình khuyến công cho 18 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn về các lĩnh vực chế biến: sản phẩm chè, tinh bột nghệ, nước cam cô đặc, miến dong, tinh dầu cam và dược liệu... để hỗ trợ phát triển công nghiệp tiểu thủ công nghiệp địa phương, phát triển và mở rộng thị trường trong và ngoài tỉnh, góp phần tạo sinh kế và việc làm, tăng thu nhập cho người nghèo.

Không dừng ở kết quả trên, ngày 5/4/2021, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch để tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021 – 2030 trên địa bàn tỉnh. Từ đây, 10 dự án và 14 tiểu dự án thành phần đã, đang được xây dựng, tạo thế và lực thúc đẩy phát triển toàn diện kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, như: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt; quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết; phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị; đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất; phát triển giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc gắn với phát triển du lịch; chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em; thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số …

Thông qua thực hiện các chính sách dân tộc, tỉnh Hà Giang đã, đang huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội vào công tác giảm nghèo; từng bước nâng cao mức sống, chất lượng sống cho hộ nghèo, cận nghèo vùng dân tộc thiểu số; giảm dần khoảng cách chênh lệch về thu nhập, mức sống giữa các khu vực, địa phương, nhóm dân cư; tiến tới mục tiêu xã hội hóa công tác giảm nghèo và giảm nghèo bền vững trên phạm vi toàn tỉnh.

Tâm Tâm