Đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tôn giáo của người dân

Theo báo cáo của Ban Tôn giáo Thành phố Hà Nội, trong 6 tháng đầu năm 2021, công tác quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng đã đạt được nhiều kết quả khả quan.

Đáng chú ý là đã chủ động nắm tình hình các hoạt động tôn giáo trên địa bàn Thành phố trong các dịp Lễ Phục sinh, Lễ Phật đản…; Hướng dẫn UBND các quận, huyện, thị xã giải quyết tốt nhu cầu sinh hoạt tôn giáo của các tín đồ, Phật tử, đảm bảo đúng quy định pháp luật; Triển khai tốt công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng trong dịp lễ hội Mẫu Liễu Hạnh; Phối hợp với các cơ quan chức năng của Thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã nắm tình hình hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn thành phố, kịp thời báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của UBND Thành phố.

Cùng với đó, Ban Tôn giáo Thành phố đã tích cực tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng pháp luật Nhà nước về tôn giáo cho cán bộ làm công tác tôn giáo và chức sắc, tín đồ các tôn giáo, tín ngưỡng; Tham mưu giải quyết những vấn đề “nóng” như cấp đăng ký hoạt động tôn giáo cho các điểm nhóm, hướng dẫn việc tổ chức đại hội các tôn giáo, xây dựng, sửa chữa cơ sở thờ tự, đào tạo chức sắc, thuyên chuyển, bổ nhiệm…

Đặc biệt, Ban Tôn giáo Thành phố đã phối hợp hiệu quả với các ngành, đoàn thể quần chúng về công tác tôn giáo, tín ngưỡng, tham mưu, giải quyết các vụ việc khiếu kiện, khiếu nại liên quan đến tôn giáo, tín ngưỡng.

Tôn giáo
Các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn Hà Nội đều chấp hành nghiêm quy định của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo. Ảnh: Ngọc Mai

Dự kiến trong 6 tháng cuối năm 2021, những nhiệm vụ trọng tâm sẽ được Ban Tôn giáo Thành phố Hà Nội tập trung triển khai gồm: Thông tin tuyên truyền, hướng dẫn chức sắc, chức việc, tín đồ, người theo tín ngưỡng, tôn giáo chủ động thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới; Tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo đến đối tượng là chức sắc, chức việc các tôn giáo trên địa bàn Thành phố; Phối hợp với các ngành có liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã giải quyết các vi phạm liên quan đến tôn giáo…

 

Một số nội dung công việc cụ thể đáng chú ý gồm: Báo cáo UBND Thành phố về Sơ kết 3 năm việc thực hiện Kế hoạch 157 của UBND Thành phố về công tác đối với đạo Tin lành 2018- 2021; Có văn bản trả lời Giáo hội Phật giáo Thành phố Hà Nội về việc tổ chức Đại hội Phật giáo cấp cơ sở; Hướng dẫn, giúp đỡ các tổ chức Cao Đài tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2021 – 2026; Hướng dẫn chức việc Phật giáo hoàn thiện hồ sơ phong phẩm, bổ nhiệm; Trả lời Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Thành phố Hà Nội về việc bổ nhiệm, kiêm nhiệm trụ trì tại các chùa trên địa bàn thành phố.

Ngoài ra, Ban Tôn giáo Thành phố sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng của Thành phố và các quận, huyện, thị xã hướng dẫn việc sửa chữa xây dựng tại một số cơ sở thờ tự; xem xét đề nghị của các tổ chức tôn giáo về việc xin cấp đất, cấp phép xây dựng cơ sở thờ tự đảm bảo đúng quy định của pháp luật…

Tăng cường phòng, chống dịch Covid-19

Mới đây, Ban Tôn giáo Thành phố Hà Nội đã nhận được công văn của Ban Tôn giáo Chính phủ về việc 2 nhóm Tin lành người Hàn Quốc đề nghị mời người nước ngoài giảng Kinh thánh tại địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trên địa bàn thành phố.

Sau khi nghiên cứu, trao đổi với các cơ quan hữu quan, Ban Tôn giáo Thành phố Hà Nội đã khẳng định: Hoạt động tôn giáo, giảng đạo của các Mục sư tại các nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung của người nước ngoài chỉ được diễn ra khi tình hình dịch bệnh Covid – 19 trên địa bàn thành phố đã được kiểm soát, UBND TP. Hà Nội cho phép các tổ chức tôn giáo, tín ngưỡng, điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung hoạt động trở lại (hoặc tạm thời chỉ thực hiện giảng đạo trực tuyến).

Ban Tôn giáo Thành phố cũng lưu ý, trên địa bàn Hà Nội, đối với các nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung của người nước ngoài do tổ chức tôn giáo có tư cách pháp nhân đứng ra bảo trợ, UBND Thành phố đã giao trách nhiệm cho tổ chức tôn giáo bảo trợ chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ hoạt động của nhóm trước chính quyền các cấp. Do đó, việc các nhóm được bảo trợ mời người giảng đạo, truyền đạo phải có ý kiến của tổ chức tôn giáo bảo trợ, nhằm nâng cao vai trò quản lý của chính quyền các cấp.

Ngọc Mai