Hơn 16.000 tín đồ

Trên địa bàn TP. Hà Nội hiện có 38 tổ chức, nhóm phái Tin lành. Trong đó, 6/38 hệ phái được nhà nước công nhận tư cách pháp nhân (Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc); Giáo hội Cơ đốc Phục lâm Việt Nam; Tổng hội Báp tít Việt Nam; Giáo hội Báp tít Việt Nam; Hội thánh Liên hữu Cơ đốc Việt Nam; Hội thánh Phúc âm Ngũ tuần Việt Nam); 3 tổ chức được cấp đăng ký hoạt động (Hội thánh Phúc Âm Toàn vẹn Việt Nam, Giáo hội Các Thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kytô, Hội thánh Tin lành Liên hiệp Truyền giáo Việt Nam); còn lại chưa được cấp đăng ký hoạt động.

Trong tổng số khoảng hơn 16.000 tín đồ, thì có 12.000 tín đồ người Việt, 4.000 tín đồ người nước ngoài thuộc 40 quốc tịch khác nhau đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội.

105 chức sắc, 163 chức việc đang hoạt động tại 11 tổ chức tôn giáo trực thuộc, 4 cơ sở thờ tự, 1 Trường Thánh kinh, 177 điểm nhóm (trong đó 72 điểm nhóm được cấp đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung), và 1 nhóm quốc tế sinh hoạt tôn giáo tập trung theo Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (tại 2 địa điểm).

Mặt khác, 11 nhóm Tin lành Hàn Quốc đã được UBND TP. Hà Nội chấp thuận sinh hoạt tôn giáo tập trung, trong đó, 4/11 điểm nhóm đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung theo quy định của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (Hội thánh Hàn Quốc tại Hà Nội; Saeong Myeong Na Mu Hà Nội; Sarang Hà Nội; Nhóm Sông Ân điển); 6/11 điểm nhóm được Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) đứng ra thuê mượn địa điểm làm địa điểm sinh hoạt tôn giáo tạm thời và được UBND TP. Hà Nội chấp thuận (Nhóm Bethel Hà Nội; Nhóm Se Gye Ro (Hội thánh Thế giới); Nhóm “Hội thánh Báp – tít Hàn Quốc tại Hà Nội”; Nhóm “Hội thánh Truyền giáo Phúc âm Thế giới tại Hà Nội”; Nhóm “Hội thánh KOINONIA Hà Nội”; Nhóm “Hội thánh Phúc âm toàn vẹn Hàn Quốc tại Hà Nội”); 1/11 nhóm do Giáo hội Báp tít Việt Nam bảo trợ (nhóm “Hội thánh Báp - tít Yeahdalm Hàn Quốc tại Hà Nội”). Các nhóm phái Tin lành này chủ yếu hoạt động tại khu vực các quận: Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Đống Đa, Cầu Giấy, Hoàn Kiếm, phục vụ nhu cầu sinh hoạt tôn giáo của tín đồ Hàn Quốc theo đạo Tin lành đang lao động, học tập, công tác tại Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Tôn giáo
Trụ sở Hội Thánh Tin lành Hà Nội. Ảnh: Xuân Bách
 

Nâng cao nhận thức về đạo Tin lành

Đầu tháng 6/2018, UBND TP. Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 157 về công tác đối với đạo Tin lành trên địa bàn thành phố giai đoạn 2018 – 2020.

Theo đánh giá của Ban Tôn giáo TP. Hà Nội, sau 3 năm triển khai Kế hoạch số 157, UBND các quận, huyện, thị xã đã chủ động triển khai công tác đối với đạo Tin lành ở địa phương phù hợp với thực tế; có giải pháp phù hợp đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tôn giáo của quần chúng nhân dân trên cơ sở đảm bảo ổn định, đoàn kết tại địa phương theo đúng quy định của pháp luật.

Hoạt động sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo chính đáng, hợp pháp của chức sắc, nhà tu hành, tín đồ theo đạo Tin lành đã được chính quyền các cấp hướng dẫn, xem xét và giải quyết kịp thời theo đúng quy định của pháp luật. Nhận thức của cán bộ và nhân dân về đạo Tin lành đã được cải thiện, nâng cao, còn ít hiện tượng kỳ thị, né tránh tiếp xúc với đạo Tin lành.

Các hội thánh, điểm nhóm Tin lành đã được xem xét tạo điều kiện hoạt động ổn định, tăng dần về số lượng hệ phái, điểm nhóm lẫn số lượng tín đồ. Nhìn chung các hệ phái, nhóm phái Tin lành đều có đường hướng hoạt động “Kính Chúa, yêu nước”, “Phụng sự Thiên Chúa, phục vụ Tổ quốc”, “tuân thủ pháp luật”.

Mới đây, Ban Tôn giáo TP. Hà Nội đã đề nghị UBND Thành phố tổng kết việc thực hiện Kế hoạch 157 và tiến tới triển khai Kế hoạch Công tác đối với đạo Tin lành giai đoạn 2021-2030. Qua đó sẽ có đánh giá toàn diện, khách quan về công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động của đạo Tin lành trên địa bàn Thủ đô.

Xuân Bách