Chú trọng bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa

Công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa của tỉnh Kiên Giang những năm qua đã được các cấp ủy, chính quyền và nhân dân quan tâm. Các di sản văn hóa ngày càng được bảo vệ tốt hơn và được đầu tư nhiều hơn cả về nhân lực, vật lực để giữ gìn những giá trị vốn có của di sản văn hóa. Văn hóa vật thể có 56 di tích, trong đó có 1 di tích cấp quốc gia đặc biệt, 21 di tích cấp quốc gia và 34 di tích cấp tỉnh; bảo tồn và phát huy tốt các di sản văn hóa phi vật thể đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt văn hóa tâm linh tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân. Thông qua lễ hội, các giá trị văn hóa truyền thống được bảo tồn, thuần phong mỹ tục được phát huy góp phần duy trì thực hành, truyền dạy và trình diễn di sản văn hóa phi vật thể, củng cố tinh thần đoàn kết, giáo dục đạo lý “uống nước nhớ nguồn” tốt đẹp của dân tộc. 

Bên cạnh đó, công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa đạt được những kết quả quan trọng, nhất là phục vụ cho công tác phát triển du lịch, giáo dục truyền thống văn hóa - lịch sử. Từ năm 2016 đến nay, Sở Văn hoá thể thao du lịch tỉnh đã trình UBND tỉnh và Bộ VHTTDL xếp hạng được 4 di tích cấp tỉnh, 1 di tích cấp quốc gia; nâng tổng số di tích được xếp hạng là 56 di tích; thực hiện Đề án nghiên cứu khảo cổ học Văn hóa Óc Eo, Ba Thê - Nền Chùa; thực hiện quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị các khu di tích…

Ngành văn hóa và thể thao cũng đã tiến hành kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể các dân tộc Khmer - Hoa tại 139 xã, phường, thị trấn thuộc 15 huyện, thành phố trong tỉnh; bảo tồn dân ca, dân nhạc, dân vũ, văn học dân gian của đồng bào Khmer - Hoa. Hàng năm, tổ chức các hội thi, hội diễn văn nghệ quần chúng dân tộc Khmer từ cơ sở đến tỉnh và tham gia hội diễn khu vực, toàn quốc. 

Nghệ thuật đờn ca tài tử là một trong những di sản văn hóa phi vật thể được UNISCO công nhận. Hiện trên địa bàn Kiên Giang có trên 150 câu lạc bộ đờn ca tài tử và nhiều tổ, nhóm nhỏ thường xuyên tổ chức sinh hoạt ca tài tử, lập đề án bảo tồn nghệ thuật đờn ca tài tử, đưa loại hình này vào kế hoạch nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa văn nghệ trên địa bàn đến năm 2030. 

Dân tộc
Lễ hội đua thuyền Ok Om Bok.
 

Nâng cao đời sống văn hóa tinh thần vùng đồng bào dân tộc

Đáng chú ý, mới đây tỉnh Kiên Giang đã ban hành Kế hoạch thực hiện Dự án “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch”. Những nhiệm vụ thực hiện Dự án gồm: Khảo sát, kiểm kê, sưu tầm, tư liệu hóa di sản văn hóa truyền thống của người Hoa ở Kiên Giang.

Theo đó, tỉnh sẽ hỗ trợ hoạt động cho đội văn nghệ truyền thống tại các ấp vùng đồng bào dân tộc Khmer; hỗ trợ đầu tư xây dựng điểm đến du lịch tiêu biểu vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; xây dựng nội dung, xuất bản sách, đĩa phim tư liệu về văn hóa truyền thống đồng bào dân tộc Khmer cấp phát cho cộng đồng; hỗ trợ bảo tồn Lễ hội Ok Om Bok tại huyện Gò Quao tỉnh Kiên Giang, khai thác và xây dựng sản phẩm phục vụ phát triển du lịch. Nội dung khảo sát xây dựng kịch bản nâng cấp lễ hội và hỗ trợ các đội văn nghệ quần chúng huyện Gò Quao luyện tập, dàn dựng chương trình văn nghệ truyền thống phục vụ lễ hội.

Cũng theo kế hoạch, UBND tỉnh đề xuất với Trung ương cần hỗ trợ để có kinh phí, nguồn lực đầu tư cho việc xây dựng đời sống văn hóa tinh thần vùng đồng bào dân tộc đáp ứng được nhu cầu thực tiễn. Xây dựng một hệ thống chính sách phù hợp cho công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc thiểu số. Trong đó ưu tiên cơ chế, chính sách đãi ngộ cho những người có công giữ gìn, bảo tồn, truyền dạy, đào tạo trong lĩnh vực văn hóa dân tộc.

Tăng cường công tác tuyên truyền, đầu tư in sách, băng hình tiếng dân tộc Hoa, Khmer nhất là các tác phẩm văn học, nghệ thuật, kịch bản lễ hội để đáp ứng nhu cầu tìm hiểu truyền thống của đồng bào dân tộc. Hỗ trợ kinh phí đưa văn hóa - văn nghệ, phim, ảnh... về cơ sở phục vụ, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa cho đồng bào dân tộc.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, thời gian tới, Kiên Giang sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền để người dân và cộng đồng giữ vững giá trị bản sắc văn hóa, tăng cường hơn nữa việc xúc tiến quảng bá các hoạt động lễ hội truyền thống, tiếp tục huy động nguồn lực từ xã hội trong công tác trùng tu, tu bổ, tôn tạo các di tích… để phát huy tốt các giá trị văn hóa truyền thống, từng bước đưa du lịch trở thành một ngành kinh tế quan trọng của địa phương.

Ngọc Yến