Còn nhiều khó khăn

Kon Tum là tỉnh có đông đồng bào dân tộc thiểu số (tỷ lệ 53,25%), do đó phát triển giáo dục dân tộc có vai trò, vị trí đặc biệt đối với sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo của tỉnh nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Trong những năm qua, ngành Giáo dục - Đào tạo tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, mặt trận và các tổ chức đoàn thể các cấp, triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục đối với trẻ em, học sinh DTTS trên địa bàn. Trong đó, chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm các cấp ủy đảng, các ngành, chính quyền và các lực lượng xã hội trong việc nâng cao chất lượng học sinh DTTS; tuyên truyền, vận động học sinh ra lớp, duy trì sĩ số, nâng cao tỷ lệ chuyên cần, hạn chế học sinh nghỉ học bỏ học; tăng cường giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, giá trị sống, ý thức chấp hành pháp luật, ý thức bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc, trách nhiệm công dân cho học sinh, đặc biệt là học sinh DTTS.

Thực hiện huy động các nguồn lực ưu tiên đầu tư cơ sở vật, trang thiết bị phục vụ dạy học, nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe cho học sinh các cơ sở giáo dục vùng DTTS, đặc biệt là các trường phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho các cơ sở đào tạo trên địa bàn, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu học tập, đào tạo của con em các dân tộc trên địa bàn, đặc biệt con em đồng bào DTTS.

Vì thế, chất lượng giáo dục học sinh DTTS các cấp học được nâng lên, trong đó tỷ lệ học sinh DTTS cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông có học lực khá giỏi, trung bình trở lên tăng đáng kể. Tỷ lệ học sinh DTTS tốt nghiệp trung học phổ thông duy trì ổn định: Tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông đối với học sinh dân tộc thiểu số các năm 2015 là 77,46%, năm 2016 là 89,87%, năm 2017 là 91,42%, năm 2018 là 90,32%, năm 2019 là 82,34% và năm 2020 là 98,96%.

Tuy nhiên, việc phát triển giáo dục dân tộc vùng đồng bào DTTS, nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh DTTS của tỉnh còn rất nhiều khó khăn, hạn chế do nhiều nguyên nhân, như do địa bàn rộng, dân cư phân tán, vùng DTTS còn nhiều điểm trường lẻ, lớp ghép mầm non, tiểu học, khó khăn cho công tác đầu tư, quản lý, triển khai các hoạt động nâng cao chất lượng dạy học.

Dân tộc
Ảnh minh họa.
 

Nhiều mục tiêu cụ thể 

Nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh DTTS, mới Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khóa XVI đã ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TU về nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh DTTS đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Theo đó, đến năm 2025, huy động trẻ em DTTS dưới 3 tuổi đến nhà trẻ đạt tỷ lệ từ 10% trở lên; trẻ DTTS 3-5 tuổi đi học mẫu giáo đạt tỷ lệ trên 95%; 100% trẻ DTTS 3-5 tuổi học mẫu giáo được tăng cường và chuẩn bị tiếng Việt để vào học lớp 1; 50% trường mầm non vùng DTTS đạt chuẩn quốc gia.

Đối với giáo dục phổ thông, 40% học sinh tốt nghiệp THCS, THPT chuyển sang học nghề; 80% học sinh DTTS tốt nghiệp THPT tham gia học đại học, cao đẳng, trung cấp hoặc đào tạo nghề; trên 99,5% học sinh DTTS cấp tiểu học hoàn thành chương trình lớp học; 100% học sinh DTTS được học ngoại ngữ, tin học từ lớp 3 trở lên; 95% học sinh DTTS toàn tỉnh tốt nghiệp THPT; 70% trường tiểu học, 50% trường THCS, 55% trường THPT vùng DTTS đạt chuẩn quốc gia.

Định hướng đến năm 2030, củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của các trường vùng DTTS; giữ vững và nâng cao chất lượng phổ cập mầm non, tiểu học, THCS; tỷ lệ chuyên cần của học sinh DTTS các cấp học đạt từ 99% trở lên.

Để đạt được các mục tiêu này, trong thời gian tới, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum sẽ ưu tiên nguồn lực đầu tư phát triển các cơ sở giáo dục và đào tạo vùng DTTS, đặc biệt là hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông có học sinh bán trú; tham mưu ban hành và thực hiện đúng, đủ, kịp thời các chế độ, chính sách hỗ trợ người dạy, người học vùng DTTS, miền núi; duy trì sĩ số, tỷ lệ chuyên cần của học sinh. Thực hiện việc đổi mới phương pháp dạy học phù hợp đối tượng học sinh DTTS hướng vào phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo và vận dụng kiến thức, phát triển các kỹ năng của học sinh, thực hiện nghiêm túc việc đổi mới hình thức và phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tiến Quang