Việt Nam là đất nước đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc. Những giá trị truyền thống luôn được vun đắp, xây dựng và bảo tồn trong mọi tầng lớp nhân dân. Ai ai cũng kiêu hãnh vì là một con người được tiếp thu, học hỏi và lớn lên từ những giá trị truyền thống đó.

Nhằm bồi đắp thêm tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, đặc biệt là cho thế hệ trẻ, nhiều cuộc thi, cuộc vận động tìm hiểu về văn hóa, lịch sử dân tộc đã được phát động nhằm nhân niên niền tự hào còn con dân nước Việt.

Mới đây, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) vừa phát động cuộc thi ảnh di sản văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, với chủ đề “Di sản văn hóa vật thể tại Việt Nam” nhằm tìm kiếm các tác phẩm nhiếp ảnh có giá trị, tiêu biểu về các loại hình di sản văn hóa vật thể tại Việt Nam (di tích lịch sử - văn hoá, kiến trúc - nghệ thuật và danh lam thắng cảnh).

Mục đích của sự kiện nhằm khơi dậy niềm tự hào, tình yêu quê hương, đất nước, góp phần bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa tại Việt Nam đến công chúng trong và ngoài nước. Các tác phẩm tiêu biểu sẽ được lựa chọn cho cuộc triển lãm và sách ảnh với chủ đề nói trên, đăng tải trên phương tiện truyền thông và các tài liệu tuyên truyền về hoạt động bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa.

Kết quả cuộc thi sẽ góp phần quảng bá giá trị văn hóa, khoa học, lịch sử và thẩm mỹ của di sản văn hóa nói chung, di sản văn hóa vật thể nói riêng tới người dân Việt Nam và bạn bè quốc tế. Được biết, Lễ trao giải và tổ chức triển lãm dự kiến được tổ chức cuối quý IV năm 2021.

Dân tộc
Cảnh đẹp Hội An là niềm cảm hứng sáng tác của nhiều nghệ sỹ nhiếp ảnh. Ảnh: Ngô Dương
 

Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên với những tiêu chí, giá trị cốt lõi là mục tiêu để đoàn viên thanh niên hướng đến và làm theo, góp phần xây dựng lớp thanh niên giàu lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, có bản lĩnh chính trị, ý thức chấp hành pháp luật, có đạo đức cách mạng và lối sống đẹp, có ước mơ, hoài bão, khát vọng đưa đất nước vươn lên, có tri thức, sức khỏe, kỹ năng xã hội, năng lực chuyên môn, làm chủ công nghệ hiện đại.

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã ban hành kế hoạch Cuộc vận động “Xây dựng hình mẫu thanh niên Việt Nam giai đoạn 2018 - 2022”, cụ thể hóa thành các tiêu chí dựa trên nền tảng các giá trị:“Tâm trong - Trí sáng - Hoài bão lớn” như lý tưởng cách mạng; Bản lĩnh vững vàng; Giàu lòng yêu nước; Đạo đức trong sáng; Lối sống văn hóa; Tiên phong hành động; Sáng tạo không ngừng;  Khát vọng vươn lên...

Trong Chương trình Công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2021 – 2022, nhiều kế hoạch nhân lên niềm tự hào Việt Nam cũng được đặt ra như: Tổ chức cho đoàn viên, thanh niên trường học đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nhân rộng hình thức thi, tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lịch sử Việt Nam trên mạng Internet để tiếp cận đến đông đảo đoàn viên, thanh niên; phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam tổ chức sân chơi “Tự hào Việt Nam” trong đối tượng học sinh THPT nhằm nuôi dưỡng lý tưởng, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; Triển khai Kế hoạch “Đoàn tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái thù địch”.  

Trong hai năm 2021 – 2022, Trung ương Đoàn sẽ triển khai một số hoạt động trên quy mô toàn quốc như  Cuộc thi sáng tác video clip “Tinh hoa Việt Nam” năm 2021; Sân chơi toàn quốc “Tự hào Việt Nam”  lần I, năm học 2021 - 2022; Liên hoan Thanh niên - Sinh viên Việt Nam với chủ đề “Nối vòng tay lớn”; Sân chơi “Bay lên Việt Nam”…

Các cuộc thi được tổ chức nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho đoàn viên, học sinh, khơi dậy tinh thần ham mê tìm hiểu, nghiên cứu lịch sử, văn hóa dân tộc, bồi đắp lòng yêu nước, tự hào dân tộc, phát huy trách nhiệm của tuổi trẻ Việt Nam trong học tập, rèn luyện, lập thân, lập nghiệp, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ngô Dương