Kế hoạch tuyên truyền, giáo dục, phát huy giá trị đạo đức, lối sống và phong tục, tập quán Huế đặc sắc gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị giai đoạn 2021 – 2025 mới được ban hành nhằm gìn giữ và phát huy thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa tốt đẹp có tính đặc thù của vùng văn hóa Huế.

Huế là vùng đất văn hiến, có bề dày lịch sử, văn hoá đặc sắc. Nơi đây  thực sự là nơi hội tụ các tiềm năng, thế mạnh để trở thành trung tâm văn hóa đặc sắc của cả nước.

Nói đến Huế, phong cách sống, cái đẹp vẫn là nét trội, nét tiêu biểu. Phong cách nghệ thuật sống của người Huế vẫn được người ta quen gọi thành những cụm từ mang sắc thái tiêu biểu riêng như: người Huế, món Huế, màu tím Huế, nón lá Huế, giọng Huế, ca Huế...

Nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, phát huy giá trị đạo đức, lối sống, văn hóa Huế đặc sắc trong việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị, ngày 1/7/2021, UBND TP. Huế đã ban hành “Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 1/6/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Huế khóa XII về việc tuyên truyền, giáo dục, phát huy giá trị đạo đức, lối sống và phong tục, tập quán Huế đặc sắc gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo”.

Mục tiêu của Kế hoạch nhằm gìn giữ và phát huy thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa tốt đẹp có tính đặc thù của vùng văn hóa Huế; hệ thống hóa các giá trị đạo đức, lối sống và phong tục, tập quán Huế đặc sắc, tiếp thu có chọn lọc các giá trị văn hóa tiên tiến, hiện đại, khoa học, chuẩn hóa phù hợp với nếp sống văn minh đô thị, làm cơ sở để lưu giữ, lan tỏa trong cộng đồng và đời sống xã hội nhằm gìn giữ và phát huy văn hóa, phẩm cách con người Huế; xây dựng lối sống thanh lịch, hiền hòa, nhân ái, thân thiện và có trách nhiệm với cộng đồng trong toàn xã hội.

Cùng với đó là kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền, giáo dục, phát huy hệ thống các giá trị đạo đức, lối sống Huế với việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị; Gìn giữ và phát huy thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa tốt đẹp có tính đặc thù của vùng đất Cố đô…

 
Dân tộc
Đi thuyền trên sông Hương là một nét đặc sắc của du lịch Huế. Ảnh: Ngô Dương

Mục tiêu của Kế hoạch cũng nhằm khơi dậy niềm tự hào, sự hiểu biết và tự tin vào các giá trị văn hóa, đạo đức cốt lõi để sẵn sàng đổi mới, đón nhận lối sống năng động, sáng tạo, hiện đại trong cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ…

Bản kế hoạch đã đưa ra các chỉ tiêu chủ yếu như 95% tổ dân phố, thôn được công nhận và công nhận lại đạt chuẩn văn hóa hằng năm theo tiêu chuẩn đã được cập nhật mới hệ thống các giá trị đạo đức, lối sống Huế; 100% hộ gia đình, cá nhân được quán triệt hương ước, quy ước của tổ dân phố, thôn, khu dân cư nơi sinh sống theo nội dung đã được cập nhật mới; 100% cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên, hộ dân cư, doanh nghiệp, những người hoạt động trong các lĩnh vực dịch vụ du lịch, thương mại,… trên địa bàn Thành phố được tuyên truyền, phổ biến về hệ thống các giá trị đạo đức, lối sống Huế….

Để Kế hoạch được triển khai hiệu quả, UBND TP. Huế đã đề ra một số nhiệm vụ cụ thể như hệ thống và xây dựng hệ giá trị đạo đức, lối sống và phong tục, tập quán Huế đặc sắc; Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn thành phố Huế, làm cho các giá trị đạo đức, lối sống và phong tục, tập quán Huế đặc sắc thấm sâu vào mọi mặt của đời sống xã hội; tạo chuyển biến tích cực trong việc xây dựng con người có tư tưởng, đạo đức, lối sống, nếp sống văn hóa gắn với nếp sống văn minh đô thị.
TP. Huế cũng chủ trương đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục và phát huy giá trị đạo đức, lối sống và phong tục, tập quán Huế đặc sắc bằng nhiều hình thức nhằm đạt được hiệu quả thiết thực, đồng bộ trên các phương tiện thông tin đại chúng, các kênh truyền thông báo, đài và các trang mạng xã hội.

Bên cạnh các nhiệm vụ trên là tiếp tục thực hiện các mô hình có hiệu quả "Ngày Chủ nhật xanh - Hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm xanh - sạch - sáng"; quản lý trật tự xã hội thông qua dịch vụ "Ðô thị thông minh Huế - S"; phong trào "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" gắn với phong trào thi đua "Ðẩy mạnh học tập và làm theo tư tuởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; phong trào "Toàn dân xây dựng Thừa Thiên Huế sáng - xanh - sạch, không rác thải"; "Huế - không tiếng còi xe"; "Huế - thành phố bốn mùa hoa"; "Nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần"…

Ngô Dương