Vẫn còn nhiều khó khăn

Quảng Ninh có 22 dân tộc anh em cùng chung sống, nhiều nhất là dân tộc Dao, Tày, Sán Dìu, Sán Chay, Hoa, Mường… tập trung chủ yếu ở các huyện miền núi như Bình Liêu (chiếm 95,8% dân số toàn huyện); Ba Chẽ (79,8%), Tiên Yên (47,2%), Hoành Bồ, Đầm Hà, Hải Hà, Cẩm Phả, Vân Đồn...

Xuất phát từ đặc điểm tình hình đó, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã ban hành nhiều chính sách, chương trình hành động nhằm xóa đói, giảm nghèo, nâng mức sống của đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS), chăm lo giáo dục, y tế, nâng cao trình độ dân trí của đồng bào DTTS và vùng dân tộc, miền núi. Quảng Ninh đang nỗ lực phấn đấu thực hiện mục tiêu từng bước rút ngắn khoảng cách giữa vùng sâu, vùng xa, miền núi, biên giới, hải đảo với thành thị, bằng việc huy động mọi nguồn lực, tập trung đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các huyện miền núi có cơ hội vươn lên thoát nghèo.

Xã Đồn Đạc, một xã nghèo thuộc huyện Ba Chẽ - nơi có rất đông đồng bào dân tộc Dao cư trú là một ví dụ. Thực hiện chủ trương phát triển kinh tế, xoá đói, giảm nghèo, nhất là đối với các xã vùng cao còn khó khăn, những năm gần đây, huyện Ba Chẽ đã có nhiều giải pháp, tập trung đầu tư phát triển các mô hình kinh tế trang trại, bước đầu đã đem lại hiệu quả thiết thực. Đến nay, Đồn Đạc là xã có nhiều hộ gia đình đầu tư phát triển nghề nuôi nhím và mang lại hiệu quả kinh tế cao, đời sống của các hộ dân được cải thiện và có nhiều hộ đã vươn lên thoát nghèo bền vững.

Hay như tại huyện Bình Liêu có tỷ lệ người dân là đồng bào dân tộc thiểu số đông nhất trong toàn tỉnh với nhiều địa bàn dân cư khó khăn, huyện Bình Liêu luôn xác định phải tập trung phát triển kinh tế, nâng cao mức sống cho bà con. Bằng việc vận dụng linh hoạt các chính sách về dân tộc, nhất là những chính sách đặc thù về phát triển kinh tế xã hội, đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số huyện Bình Liêu đã có nhiều khởi sắc. Nhiều chương trình, dự án đã phát huy hiệu quả như: Chương trình 135; xây dựng nông thôn mới... Đáng chú ý, từ một huyện có tỷ lệ hộ nghèo gần 50%, đến nay đã giảm còn 3,15%.

Tuy nhiên, có thể thấy kinh tế xã hội ở vùng DTTS, miền núi vẫn còn khó khăn. Tỷ lệ hộ nghèo tại vùng DTTS vẫn còn cao so với mặt bằng chung của cả tỉnh. Vì vậy mới đây, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Nghị quyết số 06 - NQ/TU về phát triển bền vững kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh ở các xã, thôn, bản vùng đồng bào DTTS, miền núi, biên giới, hải đảo giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

 
Dân tộc
Tỉnh Quảng Ninh có nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển sản xuất, vươn lên làm giàu. Ảnh: Tiến Quang

Nhiều mục tiêu đột phá

Nghị quyết số 06 - NQ/TU Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đặt ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người vùng đồng bào DTTS, miền núi, biên giới, hải đảo của tỉnh tăng tối thiểu 2 lần so với năm 2020; tỷ lệ hộ nghèo giảm trung bình 3%/năm; không còn nhà ở tạm, nhà dột nát; cơ bản giải quyết dứt điểm nhu cầu cấp thiết về nhà ở, đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho đồng bào DTTS nghèo, khó khăn. Đến hết năm 2022 không còn xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn theo tiêu chí mới; trên 98% đồng bào DTTS có bảo hiểm y tế; 100% hộ đồng bào DTTS được xem truyền hình, nghe đài phát thanh Quốc gia và tỉnh Quảng Ninh; trên 95% người dân được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; phấn đấu hết năm 2021, xóa "vùng lõm" sóng điện thoại di động ở các khu vực có dân cư sinh sống thuộc địa bàn miền núi, biên giới, hải đảo. Đến hết năm 2022, có 100% số xã thuộc phạm vi Đề án đạt chuẩn nông thôn mới. Đến năm 2025, có trên 40% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và trên 10% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 100% đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới…

Định hướng đến năm 2030, các xã vùng đồng bào DTTS, miền núi, biên giới, hải đảo của tỉnh có hệ thống kết cấu kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại, liên thông, tổng thể, kết nối thuận lợi với các vùng phát triển của tỉnh; 100% số xã vùng đồng bào DTTS, miền núi, biên giới, hải đảo đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người vùng đồng bào DTTS, miền núi, biên giới, hải đảo của tỉnh tối thiểu bằng 1/2 thu nhập bình quân chung của tỉnh; duy trì giảm tỷ lệ hộ nghèo trung bình 1,5%/năm…

Nghị quyết đã nêu rõ 7 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu. Trong đó có việc tập trung phát triển giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư; tổ chức lại sản xuất vùng DTTS, miền núi, biên giới, hải đảo, gia tăng giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, phát triển nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp hữu cơ gắn với phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, du lịch văn hóa, lấy công nghiệp, dịch vụ thúc đẩy nông nghiệp, lấy đô thị dẫn dắt nông thôn; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS, miền núi, biên giới, hải đảo; phát triển hạ tầng KT-XH đồng bộ, hiện đại, liên thông, tổng thể vùng đồng bào DTTS, miền núi, biên giới, hải đảo; thực hiện tốt chính sách an sinh, nâng cao phúc lợi xã hội ở vùng đồng bào dân tộc, miền núi, biên giới, hải đảo….

Với các mục tiêu và giải pháp thực hiện cụ thể, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh kỳ vọng từng bước nâng cao mức sống, thu nhập của người dân khu vực này. Đồng thời, thể hiện quyết tâm thực hiện mục tiêu xóa chênh lệch vùng miền, khoảng cách chênh lệch giàu nghèo trong thời gian sớm nhất, tạo sự phát triển bền vững của tỉnh.

Tiến Quang