Phát huy tinh thần đồng hành cùng dân tộc của Phật giáo, các tăng ni, Phật tử hãy tập trung thực hiện quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của những cử tri gương mẫu.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam là một trong những tổ chức có đông tăng ni, Phật tử nhất, địa bàn hoạt động rộng nhất kể cả trong và ngoài nước, bởi vậy, có vai trò, tác động rất lớn đối với công cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp.

Tại Khóa bồi dưỡng nghiệp vụ thông tin truyền thông Phật giáo thời đại 4.0 diễn ra mới đây ở thành phố Huế, ông Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ lưu ý, một trong những nội dung trọng điểm trong hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam là tích cực vận động tăng ni, Phật tử tham gia bầu cử Quốc hội khóa 15 và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

“Công cuộc bầu cử là sự kiện sinh hoạt chính trị trọng đại của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của các giai tầng xã hội của đất nước. Ngày 23/5 tới là ngày bầu cử, ngày hội của toàn dân. Đề nghị các chư tôn đức, lãnh đạo Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Giáo hội Phật giáo các địa phương ngoài công tác tuyên truyền, vận động thì cố gắng phối hợp, sắp xếp cho các cử tri là các chức sắc, các tín đồ Phật giáo được tham gia sinh hoạt đầy đủ theo nghĩa vụ của công dân. Cử tri là tín đồ Phật giáo Việt Nam phải là cử tri mẫu mực, hoàn thành sớm, xuất sắc nghĩa vụ bầu cử của công dân”, Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ nhấn mạnh.

Tôn giáo
Giáo hội Phật giáo Việt Nam vận động tăng ni, Phật tử tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Việt Hà

Liên quan đến vấn đề này, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Phật giáo Việt Nam khẳng định: “Tăng ni, Phật tử luôn gương mẫu thể hiện tinh thần đồng hành cùng dân tộc; tập trung thực hiện quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ trong ngày hội toàn dân, ngày bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp”.

 

Được biết, ngay từ trung tuần tháng 4/2021, thực hiện Công văn số 1563 của Bộ Nội vụ về việc vận động chức sắc, chức việc, tín đồ tích cực tham gia Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có Công văn số 82 gửi các ban, viện Trung ương, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố, các chùa, cơ sở tự viện về việc vận động tăng ni, Phật tử tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Công văn nêu rõ: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện trọng đại đối với cử tri cả nước, trong đó có tăng ni, Phật tử, và là đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân để lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, có đức, có tài, xứng đáng đại diện cho nhân dân tại Quốc hội và HĐND các cấp. Thành công của cuộc bầu cử sẽ góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Vì vậy, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề nghị các ban, viện Trung ương, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố, các chùa và cơ sở tự viện trong cả nước phổ biến cho tăng ni, Phật tử và nhân dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử; về vị trí, vai trò của Quốc hội và HĐND trong bộ máy nhà nước; về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân đối với đất nước; khẳng định rõ đây là công việc quan trọng của mọi tầng lớp nhân dân, là nơi để cử tri, trong đó có tăng ni, Phật tử phát huy quyền làm chủ, lựa chọn bầu ra những người tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân trong cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước ở Trung ương và địa phương.

Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền trong các buổi giảng pháp, các buổi lễ, các buổi sinh hoạt để động viên tăng ni, Phật tử và nhân dân tích cực đi bầu cử đầy đủ vào ngày 23/5/2021; hướng dẫn tăng ni, Phật tử nghiên cứu kỹ về danh sách người ứng cử và sáng suốt lựa chọn những đại biểu ưu tú.

Hướng dẫn, vận động tăng ni, Phật tử và nhân dân thường xuyên nêu cao cảnh giác, không nghe theo sự xúi giục, kích động, lôi kéo của các phần tử xấu; chủ động kịp thời thông tin tới các cơ quan chức năng và tham gia đấu tranh, phản bác những quan điểm, luận điệu sai trái của các thế lực phản động phá hoại cuộc bầu cử.

Ngoài ra cũng cần đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 khi đi bầu cử.

Bình Minh