Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước

Những năm qua, hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên cơ bản tuân thủ pháp luật, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của một bộ phận nhân dân. Nhiều lễ hội tín ngưỡng, tôn giáo hút thu đông đảo nhân dân địa phương và khách thập phương trong và ngoài nước tham dự, góp phần tích cực vào hoạt động quảng bá du lịch văn hóa tâm linh, các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh trong phát triển kinh tế - xã hội.

Nhằm tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, UBND tỉnh Thái Nguyên vừa ban hành Kế hoạch công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu tổ chức đánh giá thực trạng tình hình tín ngưỡng và công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh, từ đó triển khai các biện pháp quản lý nhà nước về tín ngưỡng phù hợp thực tế. Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về tổ chức và hoạt động của cơ sở tín ngưỡng, bảo đảm đúng quy định của pháp luật về tín ngưỡng, pháp luật về di sản văn hóa và pháp luật có liên quan.

Đồng thời, thực hiện nghiêm công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo, trọng tâm là quản lý sinh hoạt tôn giáo tập trung, cuộc lễ tôn giáo, hoạt động tôn giáo có yếu tố nước ngoài; việc thành lập, tổ chức tôn giáo trực thuộc; việc bổ nhiệm, thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành tôn giáo; tổ chức rà soát, thống kê số liệu về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh để phục vụ công tác quản lý nhà nước.

UBND tỉnh cũng yêu cầu thực hiện tốt các nội dung quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng công trình tín ngưỡng, tôn giáo, chú trọng hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đất đai và xây dựng cho chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo, ban quản lý, người đại diện các cơ sở tín ngưỡng; công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý sai phạm trong thực hiện pháp luật về đất đai, xây dựng liên quan tín ngưỡng, tôn giáo, bảo đảm kịp thời, nghiêm minh, dứt điểm.

Chủ động triển khai các lực lượng, biện pháp phòng ngừa đấu tranh, ngăn chặn các âm mưu và hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ. Làm tốt công tác vận động, tranh thủ chức sắc, chức việc, người có uy tín trong các tôn giáo; quan tâm xây dựng lực lượng cốt cán tôn giáo; định hướng hoạt động tôn giáo đảm bảo theo đúng đường hướng và phương châm hành đạo gắn bó với dân tộc và chấp hành pháp luật.

 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh phối hợp với cơ quan nhà nước trong công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo tuyên truyền, vận động nhân dân và tín đồ tôn giáo chấp hành tốt chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo; phát huy giá trị tốt đẹp của tín ngưỡng, tôn giáo; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước góp phần vào sự phát triển của tỉnh.

Tôn giáo
Đại diện Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh và Ban Tôn giáo tỉnh Thái Nguyên ký kết Chương trình phối hợp công tác năm 2021 – 2022. Ảnh: Ngọc Yến

Đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người dân

Theo báo cáo của UBND tỉnh, hiện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có 229 cơ sở tôn giáo; 591 cơ sở tín ngưỡng, trong đó có 117 cơ sở tín ngưỡng đã được xếp hạng di tích. UBND tỉnh đã ban hành quy định về trình tự, thủ tục xây dựng các công trình kiến trúc tôn giáo trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, giao cho Sở Xây dựng chủ trì hướng dẫn, triển khai thực hiện. Tỉnh cũng quan tâm chú trọng tới việc quy hoạch, xây dựng các công trình tín ngưỡng, tôn giáo gắn với du lịch như: Khu di tích Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại ATK Định Hóa, Khu di tích lịch sử quốc gia 60 liệt sĩ thanh niên xung phong Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái (Thành phố Thái Nguyên), Thiền viện Trúc Lâm Tây Trúc (huyện Đại Từ). Nhiều dự án đang trong kế hoạch xây dựng như: Dự án phát triển khu du lịch đền Gàn tại xã Vạn Thọ (huyện Đại Từ) gắn liền với khu du lịch Hồ Núi Cốc, đền Đá Thiên (huyện Đồng Hỷ).

Tuy nhiên, hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh còn có những hạn chế như: Xảy ra tình trạng tranh chấp tài sản, quyền sở hữu tại cơ sở tín ngưỡng; công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại một số lễ hội tín ngưỡng, tôn giáo chưa đạt yêu cầu; việc sinh hoạt tôn giáo trái phép, sử dụng đất không đúng mục đích vẫn chưa được giải quyết triệt để…

Với những giải pháp đồng bộ trong công tác quản lý nhà nước, hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, nền nếp, tuân thủ pháp luật. Các nguyện vọng, nhu cầu chính đáng, hợp pháp của các tổ chức, cá nhân tôn giáo được giải quyết kịp thời; quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người dân được đảm bảo. Các chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; các sinh hoạt tôn giáo dần đi vào ổn định, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Ngọc Yến