Cầu nối giữa chính quyền với đồng bào dân tộc thiểu số

Theo thống kê của Ban Dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc, từ năm 2011 đến 2020, toàn tỉnh Vĩnh Phúc có 843 lượt người được công nhận là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số qua các năm. Đội ngũ người có uy tín gồm nhiều thành phần khác nhau như cán bộ trí thức đã nghỉ hưu, thầy cúng, thầy mo, già làng, trưởng thôn...

Những năm qua, người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số đã trở thành lực lượng nòng cốt, là cầu nối quan trọng giữa cấp uỷ Đảng, chính quyền và nhân dân các dân tộc. Những người có uy tín đã có nhiều đóng góp thiết thực trong các phong trào thi đua yêu nước, cũng như trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trong thôn, bản thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chủ trương, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự của địa phương.

Đáng chú ý, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số còn có vai trò quan trọng trong hoạt động giữ gìn, bảo tồn các giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp, tiếng nói, chữ viết, phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc; xoá bỏ các hủ tục lạc hậu, mê tín, dị đoan ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục truyền thống; vận động nhân dân trong thôn, bản không theo các tà đạo, đạo lạ hoạt động trái phép trên địa bàn…

Hàng năm, Ban Dân tộc tỉnh đều tổ chức tổng kết, biểu dương khen thưởng người có uy tín có nhiều thành tích trong công tác. Từ năm 2017 đến nay, đã có 67 lượt người có uy tín được Trưởng Ban Dân tộc tỉnh tặng Giấy khen.

Dân tộc
Nghi lễ cấp sắc của đồng bào dân tộc Dao (ở xã Lãng Công, huyện Sông Lô) vẫn được lưu giữ, truyền dạy cho các thế hệ trẻ. Ảnh: Báo Vĩnh Phúc.

Cần có thêm nhiều chính sách hỗ trợ

 

Đánh giá cao vai trò của những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, giai đoạn 2011 – 2020, tỉnh Vĩnh Phúc đã triển khai áp dụng nhiều chính sách hỗ trợ đối với người có uy tín tại địa phương. UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã bố trí tổng kinh phí hơn 6,5 tỷ đồng từ nguồn ngân sách của tỉnh để thực hiện chính sách đối với người có uy tín theo quy định, chẳng hạn như tổ chức thăm hỏi và tặng quà động viên cho người có uy tín vào các ngày kỷ niệm, ngày lễ, ngày tết.

Mặt khác, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo Ban Dân tộc, Báo Vĩnh Phúc thực hiện việc cấp Báo Vĩnh Phúc không thu tiền cho người có uy tín trên địa bàn tỉnh từ tháng 9/2012. Từ năm 2020, tỉnh đã thực hiện cấp miễn phí Báo Vĩnh Phúc cho 100% người có uy tín trên địa bàn tỉnh với số lượng 5 tờ/tuần/người; phối hợp với Ủy ban Dân tộc cấp miễn phí Báo Dân tộc và Phát triển với số lượng 2 tờ/tuần/người. Qua đó góp phần trang bị thông tin, kiến thức để người có uy tín tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy vẫn cần có thêm nhiều hơn nữa những chính sách hỗ trợ thiết thực đối với những người có uy tín.

Trong báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2011 – 2020 vừa được công bố mới đây, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã đề xuất các cơ quan hữu quan cần quan tâm và thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người có uy tín, kịp thời khen thưởng, biểu dương, động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực, nhằm khích lệ người có uy tín cống hiến, đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, trật tự xã hội ở địa phương.

Giai đoạn 2021 - 2025, cùng với việc tiếp tục thực hiện chính sách đối với người có uy tín theo Quyết định số 12/2018 của Thủ tướng Chính phủ, thì cần bổ sung chính sách hỗ trợ phụ cấp hàng tháng cho người có uy tín bằng mức lương tối thiểu hiện hành; bổ sung chính sách về bảo hiểm y tế và khám chữa bệnh cho người có uy tín hàng năm.

Ủy ban Dân tộc cần tham mưu, đề xuất với Chính phủ ban hành cơ chế, chế độ đặc thù cho cán bộ làm công tác tranh thủ người có uy tín các cấp; tạo điều kiện về kinh phí, phương tiện, kỹ thuật làm việc cho cán bộ làm công tác tranh thủ người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Việt Hà