Xây dựng NTM tại xã Ea Ral

Về xã Ea Ral trong những ngày này, được đi trên các tuyến đường vừa được bê tông hóa, giữa các khu dân cư, ai ai cũng phải hài lòng về vẻ đẹp khang trang, sạch sẽ từ thôn làng, ngõ xóm.

Theo thống kê, đến nay xã Ea Răl đã làm được 76,03 km đường giao thông nông thôn, trong đó: Đường nhựa 54,83 km và đường bê tông 21,2 km. Không còn nhà dột nát, tạm bợ theo quy định của bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới.

Ngoài nguồn vốn từ ngân sách tỉnh, ngân sách huyện, xã Ea Ral đã vận động nhân dân đóng góp trên 500 triệu đồng và hàng ngàn ngày công lao động, hiến nhiều diện tích đất, cây cối, hoa màu để xây dựng đường giao thông nông thôn và kết cấu hạ tầng nông thôn.

Lễ công nhận xã Ea Ral trở thành xã NTM

Các tiêu chí đã đạt được cụ thể: Về Giáo dục, hiện trên địa bàn xã đã có 4/6 trường đạt chuẩn về cơ sở vật chất và thiết bị dạy học, trong đó có Trường Lê Văn Tám đạt chuẩn quốc gia, các trường còn lại đang trong quá trình hoàn thiện cơ sở vất chất để được công nhận trường đạt chuẩn trong thời gian tới.

Tiêu chí chợ, trên địa bàn xã Ea Ral có 02 chợ hoạt động đáp ứng nhu cầu mua bán, trao đổi hàng hóa dịch vụ cho nhân dân trên địa bàn.

Trong đó chợ Km 92 có: 50 Kiốt và 60 sạp hàng ngoài trời; chợ Km 86 có 25 Kiốt và 30 sạp hàng buôn bán ngoài trời. Cả 2 chợ này được xây dựng kiên cố, có nước sạch cung cấp cho các hoạt động trong chợ; có tổ thu gom rác thải hàng ngày.

Tiêu chí thu nhập, đây là một trong những tiêu chí không dễ đạt đối với nhiều địa phương, nhưng đã được đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Ea Ral thực hiện hiệu quả.

 

Từ khi bắt tay vào thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, xã Ea Ral đã nhanh chóng sắp xếp lại hình thức sản xuất, lồng gép nhiều ngồn vốn khác nhau, để tập trung hỗ trợ sản xuất cho nhân dân để nâng cao thu nhập cho người dân.

Nhiều mô hình kinh tế, mô hình sản xuất nông nghiệp đã được xã đưa vào triển khai thực hiện, đem lại nhiều cơ hội cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập cho nhân dân.

Để có được những thành quả ngoài mong đợi như ngày hôm nay trong công cuộc xây dựng NTM, ngoài nguồn vốn đầu tư của Nhà nước, xã Ea Ral đã huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực trong nhân dân, cũng như các doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn.

Người dân xã Ea Ral không những đóng góp tiền, ngày công lao động, mà nhiều hộ dân còn tự nguyện hiến đất, phá bỏ các công trình và cây công nghiệp có giá trị để làm các công trình giao thông cũng như các công trình công cộng.

Với những nổ lực không ngừng của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân xã Ea Ral, đầu năm 2019, xã Ea Ral được công nhận là xã NTM.

Hiện nay, toàn Đảng, toàn dân xã Ea Ral tiếp tục duy trì, giữ vừng nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được để phấn đấu về trở thành xã NTM kiểu mẫu.

Trường Ngữ - Sông Cài