Tin tức, Đọc báo Online
Chuyên đề
/

Điều hành kinh tế - xã hội

Lãi suất điều hành giảm thêm 0,5%, mặt bằng lãi suất sẽ ra sao?
icon
Trước quyết định của NHNN về giảm lãi suất điều hành xuống còn 4%/năm, Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) cho rằng, động thái này không có quá nhiều tác động đối với mặt bằng lãi suất hiện nay trên thị trường.
 
 
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị